Hugolín Gavlovič Valaská škola mravúv stodola

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2978 referátů a seminárek)Hugolín Gavlovič Valaská škola mravúv stodola

Této verše k dobrým mravúm skrátka vyučujú,
Navyklí k samopašnosti srdce ukrocujú.
I ty múžeš sobe velký úžitek z nich vzíti,
Jestli od zlého k dobrému dáš se nakloniti.

Táto kniha má za cieľ poúčať ľudí a nabádať ich k lepšiemu životu. Vyplýva to už zo samotného názvu – mravúv stodola. Valaská škola je tam pre to, že Gavlovič prežil dlhé obdobie svojho života medzi pastiermi na salaši, keď si tam liečil pľúcnu chorobu. Ich život pokladal za najsprávnejší.

Na začiatku sú výjavy zo starého zákona s pastierskou tématikou: „Pastierske nóty“. Za každou nótou je 29 samostatných básní ,,mravních naučení“. Za poslednou nótou je „prídavek“ a epilóg ( o smrti a osude poslednom ). Mravné ponaučenia básní sú adresované nielen jedincovi, ale aj spoločnosti. Témy jednotlivých básní sú napr.: rodina, vzdelanie, priateľstvo, chudoba, opilstvo, zlodejstvo atď.

V jednotlivých „naučeniach“ uvažuje o:

· Smrti – Jednako se všetci roďa, nejednako k smrti choďa
· Výchove detí – Syn zlý vyroste, jak maznavo roste
· Oplilstve – Hle človek opilý, žádnemu nemilý
· Lakomstve – Skúpemu isto schádza, čo mu do ruky prichádza
· Šetrnosti – Babka k babce, budú kapce
· Pracovitosti – Pracovitý buď i ty
· ––––II–––– – Lepej pracovati, nežli zahálati
· Vlastenectve – Velmi je hlúpý, kto vlasť svú tupí
· Literatúre – Literné umení, lidem k ozdobení
· Pradvovravnosti – V pravde buď stály, neminieš chvály
· Úcte k starším – Starých ľudí šanuj
· Hygiene – Drž se čistotne podle tvého stavu atď..........

Táto kniha je napísaná bohemizovanou češtinou (severozápadoslovenským nárečím s prvkami češtiny ). Sú tam prvky ľudovej slovestnosti. Je napísaná didakticko – refleksívnou poéziou a patrí do obdobia slovenského baroka. Na tejto knihe sa mi páčilo hlavne to, že sa dala ľahko čítať, a poučenie hneď vyplynulo z básne. Asi to bolo pre to, aby každý pochopil, o čo autorovi išlo. Bola napísaná vtipne a s humorom, a preto ma aj celkom bavila.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?