Geoge Orwell 1984

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2978 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4094×

Příbuzná témataGeoge Orwell 1984

George Orwell – 1984

Román bol napísaný v roku 1948, no dej sa odohráva v roku 1984 v Londýne, ktorý je hlavným mestom Regiónu číslo 1, tretej najľudnatejšej provincie Oceánie. Okrem Oceánie sa svet delí na Eastáziu a Euroáziu. Tieto 3 veľmoci navzájom vedú vojnu.
Hlavnou postavou tohoto spoločensko – politického a zároveň vedecko – fantastického románu je 39-ročný WINSTON SMITH, ktorý pracuje na Ministerstve pravdy (MINITRUE). Toto ministerstvo sa zaoberá falšovaním histórie. Do kompetencií Ministerstva mieru (MINIPAX) patrila vojna. Ministerstvo lásky (MINILUV) udržiavalo zákonnosť a poriadok. Ministerstvo hojnosti (MINIPLENTY) zodpovedalo za hospodárske záležitosti.
V Londýne vládne Strana a o dodržiavanie oficiálnej doktríny Strany – ANGSOCU (anglický socializmus) sa stará Ideopolícia. Tá sleduje pohyb členov Strany 24 hodín denne cez všadeprítomé obrazovky, ktoré vedia zaznamenávať i vysielať zároveň. Heslami Strany sú: „Vojna je mier, sloboda je otroctvo, nevedomosť je sila“. Všetko riadi Veľký brat. Vládnuca Strana je rozdelená na dve časti: Vnútornú stranu, ktorá štát riadi a Vonkajšiu stanu, ktorá sa stará o jeho chod. Ostatok spoločnosti (85%) tvoria proléti, ktorí sa nestarajú o nič, iba ako zohnať peniaze na pivo, prostitútky a lotériu. Zatiaľ čo Strana svojim členom vnucuje názor, že rodina a najmä sex sú veci zbytočné a pre Stranu neželané a núti deti, aby udávali svojich rodičov, proléti sa naplno oddávajú sexuálnym radovánkam. Winston Smith sa rozhodne, že si začne písať denník, čo síce nie protizákonné, pretože žiadne zákony neexistujú, ale keby sa to Strana dozvedela, stálo by ho to život alebo aspoň 25 rokov nútených prác. Najväčším zločinom je zlé zmýšľanie. Hlavnou prácou Winstona Smitha je falšovanie histórie. Ak napr. prídel čokolády klesol v danom roku z 30g na 20g na týždeň, jeho úlohou bolo, aby údaje z predchádzajúceho roku opravil tak, že namiesto pôvodných 30g napísal iba 10g a tak vyvolal u ľudí predstavu, že v tomto roku dostávajú viac, ako v roku minulom, hoci to nebola pravda a ľudia neustále dostávali menej. V jeden podvečer dostáva Winston Smith od dievčaťa, o ktorom si myslí, že ho špehuje, list, v ktorom mu napísala, že ho miluje. Bola to 26-ročná Júlia, členka Antisexuálnej ligy mládeže. Obidvaja si „padli do oka“. Dohodnú sa, že sa stretnú na lúke. Pri milovaní Winston prežíva orgazmus, aký nemal ani pri milovaní so svojou manželkou, ktorá od neho odišla pred 15-timi rokmi.

Takto sa nepravidelne, ale často „schádzajú“, až si nájdu na milovanie stále miesto v prolétskej štvrti nad podivným starožitníctvom, ktoré vlastní pán Charington. Winston s Júliou sa stávajú členmi hnutia Bratstvo. Je to podzemná spoločnosť bojujúca proti Strane, ktorú riadi Goldstein, ktorý zradil myšlienky ANGSOCu. Jeho Knihu by mal prečítať každý člen Bratstva. Winston naozaj Knihu dostáva od O´Briena, ktorý je tiež členom Bratstva. Winston však knihu dočítať nemôže, lebo v čase, keď sa opäť miloval s Júliou nad obchodom so starožitnosťami, vtrhol do izby pán Charington s Ideopolíciou. Pán Charington Winstonovi prezradil, že bol sledovaný úplne od začiatku. Winstona Ideoplícia zatýka a odvádzajú ho na Ministerstvo lásky. Všetko sa končí v Miestnosti 101, kde z človeka spravia „nečloveka“ - zabijú ho a vymažú všetky záznamy, ktoré o ňom existovali.
Winstona tu popravili strelením guľky do hlavy.

NEÚPLNÉ
Martin O\' Book, | 11. února 2009
tento príspevok obsahuje množstvo mylných a zavádzajúcich informácií prosím autora článku aby zvážil či bude aj naďalej podávať útržkovité a klamné informácie o knihe ktorá je právom označovaná za veledielo 20. storočia
Príklad nedokonalosti
Martin O\' Book, | 11. února 2009
Winstnove myšlienky počas 2 minút nenávisti: mysľou sa mu mihotali krásne živé predstavy bije ju na smrť gumeným obuškom ,privezuje ju kolu a striela do nej šípi až ich plná ako svätý Sebastián,znásilňiuje ju a v okamžiku vyvrcholenia jej podrezáva hrdlo... MYSLÍTE SI ŽE SI PADLI DO OKA AKO TVRDÍ AUTOR PRÍSPEVKU? v miestnosti 101 neurobia nečloveka ale NADČLOVEKA Vôbec ho nezastrelili v miestnosti 101 ale o niekolko rokov neskôr strelou do zátylku (umieral z pocitom že miluje velkého brata o to išlo v tej miestnosti 101 znovu priviesť človeka na myšlienky a princípi angsocu)
Martin O\' Book, | 11. února 2009
a ešte malinký dotaz Goldstein nezradil myšlienky angsocu ale tvrdil že revolúcia bola zradená začo si vyslúžil to že stal renegát. ( postava goldsteina je vymyslená stranou ) len pre info
ale
ale, | 30. listopadu 2009
ale ta zmienka o tom orgazme bola hadam pravdiva sak? :-D
I have been searching for quite some time for information on this topic and no doubt your website saved my time and I got my desired information.
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.
Great website here, really useful and interesting information. Thanks a lot for all your efforts, and please keep the great work up!
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. I think it may be help all of you.
I am ready for that. I was about to say something on this topic.
I am ready for that. I was about to say something on this topic. But now i can see that everything on this topic is very amazing and mind blowing, so i have nothing to say here.
Cool website buddy I am gona suggest this to all my list of contacts.
Hi, I found your post really helpful. It helped me all the way in completing my assignment, I am also giving a reference link of your blog in my case study. Thanks for posting such informative content. Keep posting.
Marianna47, http://www.dimiwise.gr/2014/03/maska-malliwn.html | 14. listopadu 2015
This truly is an amazing article. And I really say with my pure heart that this is the most authentic article that I have ever lived to see till now.
It's a very informative article , all the information are given very clearly.
Adric45, http://www.dimiwise.gr/2013/12/votana.html | 17. listopadu 2015
Thanks for posting such a great and informative article, i get more knowledge from this.
Idisoro33, http://www.dimiwise.gr/2013/07/express.html | 19. listopadu 2015
Keep posting the good work. Some really helpful information in there.
Serman45, http://naturalhealthandcolorfulart.weebly.com/ | 06. prosince 2015
I am for the most part to blogging we truly respect your substance.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?