Fyzika Meranie polomeru guľových plôch sférometrom

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Fyzika Meranie polomeru guľových plôch sférometrom

Úvod: Keď odrežeme z guľovej plochy vrchlík, vznikne nám určitá
kružnica rezu, ktorá bude mať polomer p a výška vrchlíka
v. Polomer gule r môžeme získať po dosadení týchto dvoch
veličín do Pythagorovej vety: p2 + (r – v)2 = r2 ( z toho ešte
môžeme vyjadriť samotné r) Tieto veličiny zmeriame
pomocou sférometra.Na kružnici rezu si zvolíme 3 body
(vrcholy) rovnostr. trojuholníka so stranami a: p=3a2 /9 =>
r=a2/6v + v/2.
Pomôcky: meraný predmet guľového tvaru
sférometer – skladá sa z presne rezanej skrutky s
hrotom, ktorá sa otáča v matici na trojnožkovom
statíve. Hroty statívu tvoria rovnostr. trojuholník – do
jeho stredu smeruje os skrutky. výška závitu=1mm. So
skrutkou je spojený kruh rozdelený na 100 dielikov
(jeden dielik určuje posuv hrotu o 0,01mm) Plánum –
sklená doska sa používa naurčenie nulovej polohy
(všetky štyri hroty ležia v rovine). Odčítaním polohy
skrutky je dané v0.
Meranie: Určíme v0 sférometra. Postavíme ho na guľovú plochu a
odčítame v1 resp. v2. Striedavo meriame v0 a v1 10-krát.
Všetko zapisujeme do tabuľky (1) a to 2-krát – pre dutú
v2 a vypuklú v1 guľovú plochu. Na papier odtlačíme
hroty nožičiek sférometra a zmeriame strany
trojuholníka.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?