Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru!

Referáty-seminárky.sk » Fórum » nezaradené » Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru!

Nadpis: Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru!
Autor: milan.šupa
Datum: 17. listopadu 2010
Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru! Správa z médií: Ľudstvo musí preč zo Zeme, inak vyhynie! Dve storočia máme vraj na to, aby sme zvládli technológiu, umožňujúcu kolonizovať vesmír. Inak nemáme šancu prežiť. Myslí si to britský astrofyzik Stephen Hawking, podľa ktorého budeme musieť čeliť v najbližších rokoch čoraz väčším hrozbám – či už prírodného, alebo spoločenského charakteru. Hrozbám, ktoré by boli pri našich súčasných technologických a ekonomických možnostiach nezvládnuteľnými. Za pár desiatok rokov takzvaného vedecko technického pokroku zničilo toto pozemské ľudstvo až neuveriteľným spôsobom celú svoju rodnú planétu. Stali sme sa škodcami a ničiteľmi! To v jadre nesprávne a zlé, čím žila naša civilizácia po celé stáročia predtým dostalo možnosť plného vonkajšieho prejavenia sa práve prostredníctvom éry technického pokroku. V tejto veľmi krátkej dobe, trvajúcej približne sto rokov, naplno rozkvitol a navonok sa plne a všetkým viditeľne prejavil nesprávny spôsob myslenia a jednania, ktorým bolo ľudstvo navyknuté myslieť a jednať po celé stáročia. Ten nesprávny spôsob myslenia a jednania spočíva v neúcte, neláske, nespolupráci ľudí s ľuďmi. Spočíva v egoizme, sebectve, osobnej zištnosti, v túžbe po moci a peniazoch a to i za cenu utrpenia ostatných. Ľudia si navykli žiť ako škodcovia, škodiaci nie len sami sebe navzájom, ale i všetkému ostatnému okolo seba: zvieratám, rastlinám, vode, vzduchu, pôde, jednoducho celej planéte. Technické prostriedky súčasnej doby enormným spôsobom urýchlili možnosti ľudského škodcovstva, čo nám v takzvanom „modernom“ 20. storočí prinieslo také nesmierne množstvo zla, aké nemalo doposiaľ obdobu v celých doterajších dejinách tejto civilizácie. 20. storočie sa stalo storočím, v ktorom ľudstvo začalo žať trpké ovocie celého svojho doterajšieho, nesprávneho spôsobu myslenia a jednania! Došlo v ňom k dvom obrovským svetovým vojenským konfliktom, ktorých celkový počet obetí je absolútne neporovnateľný so všetkými minulými vojnami počas celej histórie ľudstva. Obrovské množstvo utrpenia a obetí na životoch mali za následok režimy v Rusku, v Číne, v Kambodži, v Chile a tak ďalej a tak ďalej. V 20.storočí bola vyrobená a použitá atómová bomba a svet sa v ocitol na pokraji jadrovej katastrofy a sebazničenia. Hľa človek! Hľa civilizácia! V modernej dobe začali ľudia neuveriteľným spôsobom ničiť a drancovať prírodu, čo sa im v súčasnosti začína vracať v podobe zemetrasení, požiarov, záplav, veterných smrští, rôznych ekologických katastrof obrovských rozmerov a v podobe mnohých iných negatívnych spoločenských i prírodných dejov. Škodlivý ľudský druh, ktorý po celý čas iba škodil a to sebe i všetkým okolo seba si postupne začína uvedomovať, že smeruje k zničeniu života na svojej planéte. Škodlivý ľudský druh sa dostáva do úzkych a preto, keď už vidí, že zničil vlastnú planétu, chcel by expandovať do vesmíru. Škodca si chce zachrániť svoju existenciu, ale v žiadnom prípade sa nechce zrieknuť svojho chorého a škodlivého spôsobu myslenia. Tomuto nepolepšiteľnému škodcovi, ktorým je pozemské ľudstvo však už nebude umožnené ďalej škodiť! Škodca totiž zostane uväznený na svojej vlastnej planéte a bude donútený plne, sám na sebe a so všetkými dôsledkami prežiť skazené, jedovaté ovocie všetkého svojho doterajšieho nesprávneho spôsobu uvažovania a konania. Čo kto zaseje, to aj zožne! Taký je jeden z najzásadnejších Zákonov univerza! Je preto klamlivou ilúziou dúfať, že by zločinné ľudstvo mohlo uniknúť dôsledkom svojho zločinného jednania. Zákony stvorenia – Zákony Božie to nedovolia! Budeme sa musieť, ľudovo povedané, variť vo vlastnej šťave, aby aspoň niekto z celého tohto skazeného ľudstva pochopil, že naša budúcnosť a záchrana nespočíva v expanzii do vesmíru, ale v zmene spôsobu nášho myslenia! V prevrátení hodnotového rebríčka, na ktorého najvyššej priečke stoja v súčasnosti peniaze, zisk a tupý materializmus! Tento pomýlený hodnotový systém je pravou príčinou smrteľnej choroby, ktorej príznaky už začínajú ľudstvom zmietať. Choromyseľné ľudstvo nevylieči svoju chorobu jej expanziou do vesmíru! Sú to nereálne ilúzie! Je to márne upriamovanie sa a spoliehanie sa na cestu, ktorá nikam nevedie! To jediné, čo nám v danej situácii môže skutočne pomôcť je zmena myslenia a príklon k skutočným a pravým hodnotám! Z nich na prvom mieste je reálny život, prežívaný vo vzájomnej úcte, podpore a pomoci medzi ľuďmi. Človek sa musí naučiť mať ostatných ľudí rád, mať ich v úcte a rešpektovať ich presne v takej miere, ako má rád a rešpektuje samého seba, či svojich najbližších. Toto je základným kameňom všetkého! Základným kameňom, na ktorom buď zotrvá, alebo padne táto civilizácia! Človek sa už raz konečne musí naučiť robiť iným a jednať s inými tak, ako chce, aby iní robili jemu a jednali s ním! Okrem tejto elementárnej úcty a lásky k našim spolu ľuďom sa musíme vynasnažiť nájsť, pochopiť a preferovať pravé životné hodnoty, akými sú napríklad poznanie a realizovanie skutočného zmyslu života, ďalej snaha o zachovávanie čistoty a ušľachtilosti nášho vnútra, čiže nášho cítenia a myslenia, snaha o poznanie Pravdy o človeku, o tom odkiaľ pochádza a kam smeruje, Pravdy o stvorení, o Stvoriteľovi a tak ďalej. Základom všetkého je však naučiť sa mať rád a brať ohľad na iných ľudí v takej miere, v akej máme radi a berieme ohľad sami na seba. Bez tohto základu sa nepohneme ďalej! Buď to teda dokážeme a budeme už raz toho schopní, alebo to nedokážeme a zničíme sa! Každý jednotlivý človek, ktorý pochopí túto prioritu by mal okamžite začať sám od seba! Lebo o čo viac bude na zemi takýchto ľudí, v o to lepší osud môže dúfať všetko živé na tejto, škodlivým ľudským druhom tak ťažko skúšanej planéte. M.Š. Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti http://www.pre-ludskost.sk/
Nadpis: Re: Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru!
Autor: milan.šupa
Datum: 17. listopadu 2010
Sťažnosti na negatívnu energiu v parlamente Istého času bol v hlavnej spravodajskej relácii jednej zo slovenských komerčných televízií odvysielaný krátky šot, v ktorom sa niektorí z poslancov sťažovali na prítomnosť negatívnej energie v parlamente. Pociťujú ju tak, že sa v rokovacej miestnosti cítia zle, i keď na chodbách je to už vraj omnoho lepšie. Majú depresie a mnohým z nich sa veľmi výrazne zhoršil zrak. Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1011/staznosti-poslancov-na-negativnu-energiu-v-parlamente
Nadpis: Re: Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru!
Autor: Neregistrovaný - Oľga
Datum: 13. prosince 2010
Úplne súhlasím s názormi autora článku. Myslím si tiež, že údajná \"nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru ľudstvom\" je znovu len jeden z ďalších taktíckých krokov niektorých skupín ľudí, ktorí sa snažia \"ohlupovať ľudstvo\" a podsúvať mu niečo, čo je \"pre jeho dobro\" nevyhnutné. Sedliacky rozum však bez dlhého uvažovania vie, o koho dobro tu znovu ide. Predsa nám nikto nemôže nahovoriť, že v dnešnom spôsobe myslenia, môže niekoho zaujímať dobro a prežitie iného človeka! Tí, ktorí nesú najväčšiu ťarchu zodpovednosti za negatívne dôsledky bezhlavého vyčíňania na Zemi,sú aj tak už dávno zabezpečení a poistení (alebo aspoň si to myslia), ako prežiť, či sa zachrániť v prípade globálnej katastrofy. Osud ostatných ich vôbec nezaujíma, hoci sa ukrývajú za krásne ale prázdne slová o záchrane ľudstva. A v skutočnosti si užívajú a smejú sa ostatným do tváre. Myslím si, že spravodlivá Vesmírna inteligencia im nedá šancu na žiadnu kolonizáciu vesmíru, stačí keď bezohľadne okupujú materskú planétu. Okrem toho, všetci vieme, ako dopadla kolonizácia Ameriky, Afriky a ďalších oblastí našej planéty pred niekoľkými storočiami...
Nadpis: Re: Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru!
Datum: 11. února 2011
sad_smile V praveku iný kmeň mal väčšie palice, ako tí vedľa, preto ich napadli. Najprv ich zabili, ale neskoršie si ich zotročili. Toto pretrváva až dodnes. Že lietame do vesmíru? sprostí sme ostali.
Nadpis: Re: Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru!
Autor: Neregistrovaný - angelina
Datum: 06. května 2011
No, treba zabaviť aj tých, ktorí už v materiálnej sfére majú všetkého nadostač. Len teraz neviem ktorú časť bytia vo vesmíre budú riešiť ,,byť, alebo mať? mať, alebo byť?\".