Centrá priemyslu a poľnohospodárstva v SR

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)Centrá priemyslu a poľnohospodárstva v SR

Priemysel

Strojársky priemysel - hlavne stredné Považie
- zastúpený vo všetkých oblastiach Slovenska
- Trenčín –obrábacie stroje
- Dubnica
- Martin – ZŤS – závody ťažkého strojárstva
- Banská Bystrica
- Žilina
- Kysucké Nové Mesto
- Považská Bystrica – ZVL – závody valivých ložísk

Dopravné strojárstvo - Bratislava – Volkswagen
- Trnava – TAZ – trnavské automabilové závody
- Kollárovo – malometrážne motocykle
- Komárno – výroba lodí
Elektrotechnický priemysel - Nové Zámky – Elektrosvit – výroba svietidiel
- Zlaté Moravce – chladničky
- Poprad – Matejovce – práčky
- Nižná – OVT, OTF – televízory
- Prievidza – Vesec
- Liptovský Hrádok – telefónne ústrsdne (ALKATEL)
- Stropkov – telefónne prijímače

Hutnícky priemysel - VSŽ Košice – koks.

uhlie, železná ruda z Ukrajiny, vápenec – Slovenský kras
- Podbrezová – železiarne – spracovanie šrotu
- Orava – Kovohuty Istebné – kovové zliatiny
- Krompachy – meď
- Žiar nad Hronom – hliník

Energetický priemysel - Handlovská panva – Baňa Handlová, Baňa Cígeľ
- Baňa Nováky – lignit (menej kvalitné hnedné uhlie)
- Modrý Kameň pri Veľkom Krtíši – uhlie
- Záhorská nížina – malé zásoby ropy a zemného plynu
- väčšina palív je z Ruska.
- Tepelné elektrárne : - Zemianske Kostoľany
- Vojany
- Vodné elektrárne : - Gabčíkovo
- na Váhu ich je 19
- Jadrové elektrárne : - Jaslovské Bohunice
- Mochovce

Priemysel staveb. materiál. - Cementárne : - Rohožník
- Horné Srnie
- Ladce
- Lietavská Lúčka
- Banská Bystrica
- Turňa nad Bodvou
- Tehelne : - Zlaté Moravce
- Pezinok
- Stavebná keramika : - Lučenec
- Michalovce
Chemický priemysel - Bratislava - Slovnaft
- Istrochem
- Šaľa - Duslo
- Nováky – NCHZ
- Nitra – Plastika Nitra
- Žilina – PCHZ
- Smolenice – Chemolak Smolenice
- Svit – Chemosvit
- Humenné – Chemlon
- Strážske – Chemco

Farmaceutický priemysel - Slovakofarma Hlohovec
- Biotika – Ľubča
- Šarišské Michaľany – Imuna

Gumárenský priemysel - Matador Púchov
- Kablo Bratislava
- Vegum Dolné Vestenice

Potravinársky priemysel - Cukrovary : - Trnava
- Dunajská Streda
- Rimavská Sobota
- Trebišov
- Mlyny : - Piešťany
- Šurany
- Košice

Textil.

a odevný priemysel - Texicom Ružomberok
- Závody BCT Bratislava (Bratislavské cvernové závody)
- Trikota Vrbové
- Ozeta Trenčín
- Prešov – Luca Toscani
- Makyta Púchov
- Banská Bystrica - Slovenka
- Bánovce nad Bebravou – Zornica

Kožiarsky priemysel - Bošany
- Liptovský Mikuláš

Obuvnícky priemysel - Partizánske
- Jas Bardejov

Drevospracujúci priemysel - Smrečina Banská Bystrica
- Bučina Zvolen
- Nábytkárske závody : - Spišská Nová Ves
- Topľčany
- Lučenec
- Pravenec
- Výroba celulózy a papiera : - SCP Ružomberok
- JCP Štúrovo
- Harmanec, Žilina - Harmasan

Sklársky priemysel - Poltár – úžitkové sklo
- Lednické Rovne - úžitkové sklo
- Sklobal Nemšová – obalové sklo
- Bratislava – technické sklo

Polygrafický priemysel - Bratislava
- Martin
- Žilina
- Košice
- Skalica – Grafobal

Poľnohospodárstvo

Rastlinná výroba : - pšenica, kukurica, strukoviny – teplá oblasť
- zemiaky, ovos, raž – Podtatranská kotlina, Turčianska kotlina, Žilinská kotlina, Hornácka kotlina
- cukrová repa – najteplejšie oblasti Slovenska
- chmeľ – Trenčín, Topoľčany
- tabak – Juhoslovenská kotlina
- zelenina, kapusta – Záhorská nížina
- vinič – Malé Karpaty, Podunajská pahorkatina,
Východoslovenská pahorkatina
- ovocné sady – teplá oblasť okrem Záhorskej nížiny

Živočíšna výroba : - hovädzí dobytok a ošípané – farmy (maštale) v teplejších oblastiach
- ovce – v pohoriach, na svahoch pohorí
- hydina – veľké chovné stanice : Cífer, Ivánka pri Dunaji
- ryby – rybníky na Záhorskej nížine, väčšina sa dováža.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?