Anglická realistická literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 528 referátů a seminárek)Anglická realistická literatúra

Anglicko
- ekonom. veľmoc
- najväčší kolonizátori
- kapitalizmus -> zákon moci a peňazí
- parlament: konzervatívci x liberáli

Charlotte Bronteová (1816 - 55)
Jana Eyrová
- sirota (5 r.)
- starajú sa o ňu v jednej rodine - bijú ju, nedávajú jej jesť
- vzbura, odchod do sirotinca, prežíva tam detstvo, mladosť
- jej najlepšia priateľka zomiera na týfus, mala iba ju
- v sirotinci ju ovplyvňovala dobrá učiteľka
- stala sa z nej učiteľka, dá inzerát, odchádza do rod. p. Rochestera - na cestách, návrat, zoznámenie, podmaní si ho inteligenciou, zblížia sa, svadba
- sobáš preruší právnik - Rochester je totiž už ženatý, svadba zrušená
- Jana odchádza v katastrofálnom stave
- spadne pred dverami Johnsa, predstaví sa cudzím menom, spoznávajú sa
- zisťuje sa, že je jej vzdial. rodinou (bratranec)
- chce s ním ísť na misiu
- dom Rochestra vyhorel
- Janin návrat, Rochester - slepý, bezzruký; jeho manželka - mŕtva
- berú sa, začína vidieť

Emily Bronteová (1818 - 48)
Búrlivé výšiny
- rodinné sídlo na samote
- 2 polosiroty - dievča Cathy a chlapec, ich otec často na cestách, a tak prináša Heatcliffa
- otec zomiera, správcom sa stáva brat, kt. robí z Heatcliffa sluhu
- medzi Cathy a Heatcliffom - vzťah, chodili spolu do prírody
- Cathy chytili psy na ďalšej usadlosti, ostáva u nich, sused sa do nej zamiluje, ona ho nemiluje, no kvôli postaveniu a majetku si ho berie, plánuje, že ak sa niečo stane, utečie k Heatcliffovi
- Heatcliff urazený odchádza do sveta, vráti sa bohatý, zámožný, odkupuje Búrlivé výšiny
- chcú sa navždy rozlúčiť, susedova sestra miluje Heatcliffa
- vezmú sa, on to využíva na pomstu Cathy a jej manželovi
- Cathy má bábo, zomiera, Heatcliffovi tvrdí, že on je jej vrahom (zabila ju láska), vyznávajú si lásku
- Heatcliff má syna Heatliffa, ona má dcéru Cathy, chce dokončiť pomstu a zasnúbiť ich
- po zásnubách ml. Heatcliff zomiera, majetok patrí staršiemu
- Cathiin otec zomiera, Cathy si berie syna brata jej matky

Anne Bronteová (1820 - 49)
Tajomná pani Grahamová
- román
- príbeh ženy, ktorá sa rozhodne spolu so malým synom odísť od svojho manžela

Charles Dickens (1812 - 70)
- z chudobnej mnohodetnej rodiny úradníka, jeho otec uväznený pre dlhy, už ako 10 r.

začal pracovať v továrni na výrobu krémov na topánky
- samouk
- advokátsky pisár, parlamentný spravodajca a reportér, počas celého života sa venoval žurnalistike
- pozorovací talent
- predstaviteľ kritického realizmu
o Oliver Twist (1837)
o David Copperfield (1850)
o Malá Dorritka (1857)
o Vianočné knihy
o Veľké nádeje
o Ťažké časy (1854)
o Kronika Pickwickovho klubu (1837)

Kronika Pickwickovho klubu
- zbierka humorných príbehov, kt. zažíva pán Pickwick - rojko, kt. verí v dobro, pravdu, spravodlivosť, novodobý don Quijote, zakladá dobročinný klub, spolu s priateľmi a sluhom sa vydáva na cestu po Anglicku spoznávať vlasť
- Sam Weller - jeho sluha, jeho pravý opak, dostáva ho do reality, vysvetľuje mu, ako funguje svet, novodobý Sancho Panzo
- vtedajší autori rozprávali o nových územiach, kt. získali Angličania
- satira pánov, kt. sa združujú v kluboch, žijú vážny život vzdialený od reality.

I really appreciated studying your own document below, appreciate it to the very good insight in addition to retain posting a lot more.
Self-esteem for the person superb write-up likewise get pleasure from for the person types answering and adjusting anybody superb factors. You must without doubt keep generating.
The organization are going to be truth if they really would like going by means of your individual write-up produce applying educated info!
nice
Sex Contacts, http://ukadultdatingsite.co.uk | 17. září 2015
I would like to say thank for sharing this great article. We can’t get this kind of information from.
Would prefer to safeguard in person on the unique foreseeable to not ever basically far-away increased internet site internet site merely.
Satisfying Spread We prefer Which usually love About providing these kinds of.
We are genuinely pleased to look at this article which often carries a lot of beneficial details, love concerning offering these types of details.
, http://www.fest2016.net/ | 09. prosince 2015
nice post
Foot massage twin Cities, http://massagewsp.com/ | 21. prosince 2015
Give thanks The particular almighty. In the end When i discovered this kind of awesome articles again. Appreciate it a great deal!
Offer you because of Lord. Finally My wife and i acknowledged this kind of exceptional strings once again. Cheers lots!
My business is simply astonished. You are totally up-to-date and also excellent.
outstanding
Custom Cases, http://www.mycasegenie.com/ | 03. února 2016
Relation with regards to building this kind of once-in-a-lifetime specifics to enable you to everyone, together with retain building this kind of outstanding content.
GOOD POST
HOA Management company, http://apimanagement.net/ | 20. února 2016
Genuinely get pleasure from all people dealing with many of these analyze. A lot respect all over again. Great.
Excellent! I admire all the helpful data you've shared in your articles. I'm looking forward for more helpful articles from you.
Really your post is really very good and I appreciate it. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it. You write very well which is amazing.
I am enjoying new looks and style of your website. Keep on updating new posts.
nice post
Massage Raleigh, http://emilymassage.com/ | 13. dubna 2016
I am going to take place in this posting once more to contemplate brand-new adjustments. Take care pertaining to posting.
NICE POST
House Painters Perth, http://orangepainting.com.au/ | 07. května 2016
I recently became alert to your own beneficial website besides planned to state that people have sincerely loved examining your own well composed websites.
May well advise our own buddies to find out you just read your own articles. Continue undertaking your entire great perform!
Truly pleasant publish using this type of crucial medical care details I enjoy examining your website and possesses in no way irritated me. You've got a number of actually interesting details for you to share with you.
It really is delinquent acquiring these kinds of respond. Anyway, it is a component of realize at this time there at present are combined jointly such a works could be found.
nice post
web design firm los angeles, http://webvdeo.com/ | 09. července 2016
I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
Thanks for all your efforts that you have put in this. Very interesting information.
This can be a actually incredibly content. Ought to uncover you will be amid the top replicate copy writer I've actually ordered proceed through.
Thanks a lot pertaining to one more fantastic write-up. Where by unique may everybody obtain in which sort of information.
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.
Jansen Display, https://www.linkedin.com/in/simongodolphin | 09. března 2017
Your contents are too straightforward to browse and easy to understand.
raja
xender , http://www.xenderforpcapp.com | 11. března 2017
Excellent job very useful Remarkable
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?