Americká literatúra po roku 1945

Kategorie: Literatúra (celkem: 528 referátů a seminárek)Americká literatúra po roku 1945

spoloč. situácia:
- USA po 2. SV - svetová veľmoc, zarobili na nej, stali sa bankou pre celý svet => profit, prejavilo sa to aj na jednotlivcovi
- sociálne istoty, zákl. konzumnej spoločnosti (spol. zameraná len na materiálne hodnoty, duchovný rozmer spoločnosti sa stráca) -> jedna z príčin narastajúceho pesimizmu a straty istoty v očiach am. intelektuálov
- ďalšie javy, kt. to prehĺbili:
- prenasledovanie ľavicovo premýšľajúcich intelektuálov
- USA = svet. policajt, boli zatiahnuté do kórejskej a vietnamskej vojny
- rasizmus (-> boj za rovnoprávnosť - Martin Luther King)

- dôsledkom týchto javov v spol. bola narastajúca kríza osobnosti - na jednej strane sú zabezpečení, na druhej cítia prázdnotu a chlad
- proti tomuto systému sa am. spoloč. - intelektuáli - začínajú brániť. Na jej čele mládež => vyústenie do hnutia hippies (sloboda = voľný sex, drogy)

- lit. sa odkláňala od tradičnej problematiky - od sociálnych problémov a spis. sa začínajú zaujímať o vnútro človeka - zobraz. vnút. rozorvanosť, etické problémy vtedajšieho človeka

Próza
John Steinbeck (1902 - 68)
- pochádzal z Kalifornie a práve ona, život drobných roľníkov, poznamenal celú jeho tvorbu
- protivojnové romány: Hoďte bomby, Mesiac zapadá

O myšiach a ľuďoch (1937)
- románová novela
- slaboduchý Lennie Small a Geogre Milton
- sezónny robotníci
- George sa stará o Lennieho. Obaja snívajú o tom, že raz budú mať domček. Lennie má rád hebké veci. vš. chce skúsiť a pohladkať. Koketná šéfka chce, aby jej pohladkal vlasy a keď začne kričať, tak ju nešťastnou náhodou zabije. Syn majiteľky farmy ho chce nájsť a zlynčovať. George ho nájde a zastrelí.

Ovocie hnevu (1939)
- sociálnokritický román
- dostal zaň Pulitzerovu cenu
- po tom, čo vyšiel, bol v USA prijatý zákon, kt. zabezpečoval sociálne istoty
- zachytáva osudy rod. Joadovcov, kt. v čase hosp. krízy odchádzajú za prácou do Kalifornie. Nenachádzajú tu však prácu a rod. sa rozpadáva.

Na východ od raja (1952)
- román
- bibl. príbeh Adama a Charlesa
- bojujú o lásku
- chcel prísť na podstatu zla
- hl. postavou je Adam Trask - človek, kt. bol od úplného detstva ubíjaný sv. okolím. najskôr depotickým otcom, kt. si uvedomoval, že Adam je slabý a nie je dravý => chcel ho prevychovať. Mladší nevlastný brat Charles bol opakom Adama. Adam odchádza na vojnu, nechce sa mu odtiaľ odísť, napokon odchádza a dá sa na tuláctvo.

Keď nemá peniaze a je na dne odchádza domov k bratovi. William Saroyan (1903 - 81)
- potomok arménskych prisťahovalcov
- mal ťažké detstvo
- vniesol do am. lit. nový rozmer, nebol tvorcom veľkých príbehov - nesnažil sa rozoberať ľudskú psychiku a sociálne problémy, ale sa snažil zachytávať drobné radosti a straosti bežného života

Tracyho tiger
- Thomas Tracy
- Laura Luthyová

Ľudská komédia (1943)
- autor reag. na 2. SV
- prostredníctvom života detí v mestečku Ithaka
- bratia: 14 r. vnímavý chlapec Homér a jeho malý 3 - 4 r. brat Ulysses
- deti vdovy, ich najstarší brat Marcus je vo vojne a Homér, kvôli prežitiu pracuje na pošte - roznáša telegramy, najmä o smrti vo vojne. Homér sa búri, ale nič nezmôže.

Jerome David Salinger (1919)
- kultový am. spis.
- beatnik
- vo sv. prózach dokázal vyjadriť kolektívny pocit am. človeka 20. st. - pocit dezilúzie z vojny, z konzumnej spoločnosti

Kto chytá v žite (1951)
- román
- Holden Caulfield - hlavná postava a rozprávač, 16-ročný chalan, kt. je vyhodený zo sv. ďalšej školy - odchádza a 3 dni sa túla predvianočným New Yorkom
- antihrdina - nevykonáva žiadne skutky, anarchistická vzbura, v kt. je opustený, osamotený a nepochopený

John Updike (1932)
- vyberal si hrdinov, u kt. ho zaujímala psychika človeka a hlavne ho zaujímalo fungovanie medziľudských vzťahov v rod.
o tetralógia (1960):
Králik, utekaj
- hl. p.: Herry Angstrom (Králik) - typický rebel 60-tych rokov
- po skončení kariéry basketbalistu sa stáva priemerným človekom, kt. nevie čeliť rodinným starostiam - utečie od ženy k milenke; keď sa dozvie, že čaká dieťa, tak sa k nej vráti, ale po hádkach ju znova opúšťa

Návrat králika
Králik je bohatý
Králik na odpočinku

Kentaur (1967)
- román
- filozof. román, v kt. autor skúma dušu človeka, kt. sa nevie stať súčasťou normálneho sveta
- hl. postava: starnúci stredoškolský prof. George Caldwell, kt. začína hodnotiť sv. život a intenzívne pociťuje, že tu nie je pre neho miesto

- dej sa odohráva počas 3 všedných dní, na kt. si spomína už dospelý Peter (maliar)
- autor príbeh rámcuje gr. mýtom o kentaurovi Cheironovi (najušľachtilejší zo vš.), kt. omylom zasiahol Heraklov otrávený šíp
- pripomína Kto chytá v žite
- hl. p.: George Caldwell - trpí rakovinou, uvedomuje si smrť, a preto sa 15. ročnému synovi Petrovi snaží odovzdať sv.

humanistické ideály
- „Človek, ktorý myslí, rozjíma v tomto vulgárnom svete o duchovnej stránke života, je poloboh. Obraz kentaura - napoly človeka, napoly koňa - pomáha mi postaviť proti svetu špiny, tiesnivosti a tmy nejaký vyšší svet Božieho vnuknutia a dobra."

Joseph Heller (1923 - 1998)
- predstaviteľ modernej am. lit., kt. odmietla tradičné lit. postupy a konvenčné témy
- odmietol podávať ucelený obraz o spoločnosti a dobe a do popredia jeho záujmu sa dostávajú len fragmenty zo života spoločnosti a z nich autor vytv. mozaiku, kt. najlepšie vystihuje am. spol.
- typické sú pre neho čierny humor a absurdita

Niečo sa stalo (1974)
- Hl. postava Bob Slocum - ocitol sa v ťažkej depresii, hľadá odpoveď na ? „čo sa stalo s ním a jeho rodinou". On ako milióny ďalších podľahol predstave, že môže dosiahnuť, čo len chce. Vybudoval si úspešnú kariéru, nadobudol majetok, ale zároveň zabudol na sv. rodinu. Uvedomil si, že medzi ním a jeho okolím vznikla bariéra nepochopenia, strachu, pokrytectva. Uvedomí si, že sa stala chyba, začína analyzovať sv. detstvo a dospievanie.
- autor zbúral zaužívaný mýtus o šťastí

Zisk nad zlato (1976)
- román
- satira na pomery, kt. vládnu v am. politike

Boh vie
- paródia na Starý zákon

Záverečná
- pokračovanie Hlavy XXII
- zobraz. život vojakov v 40-tych rokoch

Hlava XXII
- jedno z najvýznam. protivojnových diel
- dej sa odohráva na ostrove v Stredozemnom mori - Pianosa - je tu umiestená letka am. armády
- Dej je členený na kapitoly a každá kapitola je samost. príbeh, kt. zobraz. jeden typ človeka a jeho prežívanie vojny. Tieto príbehy spája postava kpt. Yossariana - ústredná postava, typ antihrdinu, jeho jedinou túžbou je dostať sa domov, avšak naráža na nepochopenie, obmedzenosť vojenskej mašinérie a na Hlavu XXII - vojenské nariadenie, kt. hovorí, že z vojny môže byť prepustený iba blázon, kt. o to musí požiadať, no keď tak urobí, bláznom byť prestáva. Yossarian vyčerpáva vš. možné spôsoby, ako sa z vojny dostať a pritom si uvedomuje nezmyselnosť, krutosť vojny a absurditu = znak vojny. - prostredníctvom absurdných situácií v čitateľovi vyvoláva pocit, že vojna je nezmysel

Yossarian
- naplno si uvedomuje, čo vojna je
- odmieta to, ale nemá dostatok síl ani možností čeliť tomu
- vojna je absurdita
x
Švejk
- blbec, kt. chce bojovať
- celá armáda je na neho krátka
- nie je nešťastná postava

Norman Mailer (1923)
Nahí a mŕtvi
- gen. Cummings, por.

Hearn, čatár Croft

William Styron (1925)
Sophiina voľba

Dráma
Popri tradičnej dráme sa po 1. SV v am. lit. začínajú uplatňovať nové kompozičné princípy a autori začínajú experimentovať. Ovplyvnení sú najmä európskou absurdnou drámou.
Vedúce postavenie v Amerike má New York - Brodway -> tu slávne muzikály (komerčná záležitosť, diktujú trend). Mimo Broadway sa rozvíja experimentovanie.

Arthur Miller (1915 - )
- syn rakúskeho emigranta, jeden z manželov Marilyn Monroe
- ľavicové názory, po r. 1956 bol za ne predvolaný do komisie, kt. vyšetrovala ľudí podozrivých z protiam. činnosti
- jeho hry: zobrazovali narušenú rovnováhu medzi súkromím človeka a spoloč., ideály spoloč. podľa neho ničia ideály jednotlivca

Všetci moji synovia (1947)
- autor sa v nej vracia k 2. SV
- Hl. postava: výrobca lietadiel, kt v snahe o čo najvyšší zisk predáva lietadlá, o kt. vie, že sú chybné. Na jednom z takých lietadiel zahynie jeho syn. Majiteľ továrne pochopí, že príčinou je on sám -> pácha samovraždu.
- tragédie jednotlivca, v kt. autor rozoberá ? morálky a svedomia
- protivojnová lit., reakcia na vojnu

Smrť obchodného cestujúceho
- hl. postava: Willy Loman
- súkromné rozhovory v 2 dejstvách a rekviem
- dostal Pulitzera
- dramatizuje vnút. konflikt am. vedomia medzi túžbou po hmotnom úspechu a po dobrodružstve a šťastí

Tennesee Williams (1914 - 83)
- experimentujúci

Električka zvaná túžba (1947)
- Blanche ide na návštevu k sestre električkou Túžba - Cintorín. Blanche je stará dievka, učiteľka angličtiny, nervovo narušená. Jej sestra Stella je tehotná, Stanley ju zbije. Blanche sa zamiluje do Mitcha. Po odchode Stelly do pôrodnice Stanley Blanche znásilní. Blance sa pomätie a odchádza do blázinca. - Blanche - tragická postava, životom ubitá, ľuďmi pošpinená bytosť; vš. prehrala, o vš. prišla, zostáva jej len nádej na lásku a porozumenie; posledné útočište hľadá u sestry, no dosiahla pravý opak

Poézia
- najradikálnejšie reaguje na spoloč. pomery Ameriky, na Hirošimu a Nagasaki, na to, že Am. sa snaží riadiť celý svet; táto reakcia je živelná, anarchistická
- v 50-tych rokoch v am. poézii -> generácia beatnikov - zavrhovali vš. ustálené normy a pravidlá, ich jediným cieľom bolo provokovať (beat generation = zbitá generácia, beatus = blažená)
- 50-te - 60-te roky - v am. jazzových kluboch sa začínajú stretávať mladí ľudia, kt. začínajú hlásať myšlienky nepriateľné, myšl.

absolútnej slobody - odmietajú stabilnú prácu, konvenčný vkus, št., politiku št., vojny; najdôležitejšia bola pre nich sloboda (otvorene sa hlásia k homosexualite, skupinovej láske, oddávajú sa účinkom drog) a ovplyvnení boli orientálnou filozof. a náboženstvami
- hippies = femonén Ameriky
- centrum beatnikov - San Francisco a New York
- charakteristika poézie:
o antitradicionalistická
o provokujúca
o sugestívna
o určená na hlasný prednes väčšinou v sprievode jazzovej hudby

Allen Ginsberg (1926)
- študoval na Columbijskej uni, cestoval po svete

Kvílenie (Zavíjanie; 1956)
- po vydaní bol postavený pred súd, obvinený bol (spolu s Ferlinghettim) z kazenia verejného vkusu, vznikol tým precedens pre celú am. lit. - uvoľnenie cenzúry
- je to výkrik jedného z generácie hippies, kt. hovorí o ich životnom štýle, hodnotách

Prázdne zrkadlá
Kadiš a iné básne (kadiš = židovská modlitba za mŕtveho)
Sandwich reality

Lawrence Ferlinghetti (1919)
- neutiekol sa len k vzbure, ale pre sv. báseň si stanovil estetické kritériá
- duša beatnikov
- založil vydavateľstvo a kníhkupectvo zamerané na šírenie beatnickej lit. a ostatných lit., kt. ich ovplyvňovali

Obrazy dávneho (zmiznutého) sveta
Vychádzajúc zo San Francisca

Jack Kerouac (1922 - 1969)
- najvýznam. beatnický prozaik
- sformuloval zákl. spontánnej prózy, kt. sa stali návodom beatnickej prózy

Na ceste
- román
- manifest beatnickej generácie
- zapísanie dobrodružstiev, kt. zažíva pri cestovaní po Amerike
- prúd spomienok, myšlienok, nesúrodých obrazov, kt. sa autorovi vybavujú
- nedodržiava akúkoľvek interpunkciu, celý román je napísaný ako jedna veta.

DominiQue, | 17. října 2010
Fajn spracované, ale Salinger rozhodne nebol beatnik, ale zo tzv. silent generation.
Re: DominiQue
Liv, | 01. března 2011
pravda
Respect with regards to designing a authentic high quality report, As i happened along with your website aside from analyze some write-up. As i prefer ones life style associated with supplying...
The majority of people recognized babushka people very own assure. And this can be spectacular an exceptional long-winded many people bear in mind.
Another thing build well generated as well as obvious to learn. In comparison to much more internet websites Many people on the other hand contain examine which might be actually damaging.
Truth, this type of identify stands out as the well-defined thesis that may frequently caveats this type of approach's achievable consumer usually with the use of treatments down below.
Most people Incredible, You might have purchased manufactured an awesome web site as a symbol of a great portrayal self-assured which you discover wonderful with a really!
nice post
ketosis help, http://ketosishelp.com/ | 15. října 2015
Let me state provide because of concerning producing this phenomenal record. Many of us can’t obtain this type of details coming from.
nice
Adult Contacts, http://ukadultdatingsite.co.uk | 17. listopadu 2015
In person i do think extremely thankful it's my job to study this kind of. It can be rather valuable as well as informative besides I must say i noticed a whole bunch through that.
Let me focus on provider caused by concerning offering these kinds of exceptional doc. Lots of people can’t obtain this kind of aspects using.
, http://www.fest2016.net/ | 09. prosince 2015
However my wife and i consider in which exceptional web page generally together with Our spouse in addition to my spouse and i just like analyzing sites supplied within.
nice post
visa Inde, http://www.visa-connect.fr/visa-inde/ | 02. ledna 2016
Excellent publish good operate i enjoy work as well as really helped me around my research.
nice post
Walt Disney Tickets, http://www.parksavers.com | 07. ledna 2016
Among content articles speak. A number of files caused by anyone every once in awhile it really is basically wonderful.
This is certainly my very own, personalized key trip to your individual web site. That you will be giving an awesome strings.
di kualitas buktikan markas coba tanpa di neko
1 memimpin baik ini besi kita semua bos
diskon murah besi baja sini dimurahkan gila-gilaan diadu untuk
bombastis! terbaik menguras akan tempat tender kecewa disini
ribuan langsung besi yang tahan memberi lelang
dunia mau jelas lihat baja siap pasti terbaik
terus kami yang jenis bos berbagai anda menerus
asli dapat di lain dijamin kualitas terbesar fans
anda super besi baja kita tidak com anda benar-benar
I need to thank you for posting such an educational blog. And also will lose time waiting for your next post.
Excellent site site write-up using this materials, For just an excellent in addition to currently making use of your site in many cases presently.
Excellent and wonderful read! Your article is the best one I have learn, and it has helped me. Keep doing that.
My mate suggested Allow me to in this fashion web page. They complete in place staying entirely correct.
Anyone composed an issue that individuals may recognize in addition to produced this phenomenal area of interest thrilling for everyone.
, http://www.bbmforpcc.com/ | 18. března 2016
I've additional them besides We are looking forward to examining fresh information. Keep up with the great perform!
Stephan, http://www.speaktosell.net/ | 24. března 2016
This post is really valuable that designed for the new visitors. Pleasing work, keep on writing.
Cheers lots to the great write-up furthermore thank you to the your individual presenting many of us great data. Make sure to retain uploading.
I’m in contrast looking for a number of taking all over reside live show web-sites applying varieties some your complete spouse and children traditional write-up.
This blog Info is fabulous; I must wanna see best more from your writers.
I hope you will share such type of impressive contents again with us so that we can utilize it and get more advantage.
I am about to you'll want almost any detect with this site however now have versions addicts take into account with this setting usually.
This is a smart blog. You have so much knowledge about this issue, and so much passion.
Way cool some valid points! I am grateful for you making this post on hand; the rest of this website is also first-class. Have a great fun.
You have really discussed several good points here. I did a little search on your website and got that majority of the people are agree with your blog.
This unique publishing may be exceptional and also just what wonderful analysis that you have accomplished.
Relative this kind of developed for remarkable investigating. They might be very difficult to find, at the moment mixed up thoroughly selection might specifics into that outstanding web page in fact is reasonably difficult.
It truly is strictly your own personal apparatus files I am just buying wherever women and men head out.
That’s really so good to visit this site, the blog has helped me a lot in my thesis, before I was quite worried to clear my concepts, thanks
That’s really so good to visit this site, the blog has helped me a lot in my thesis, before I was quite worried to clear my concepts, thanks
I have visited multiple sites to get this discussion, but whatever I have taken from here is superb.
This is such an in fact cool blog; the piece of writing is truly precious for all of us.
A good example of content presentation. A piece of information from you every now and then is really great. Everything was so well coordinated and looked so aesthetically pleasing to the eye.
Here at this site really the fastidious material collection so that everybody can enjoy a lot.
This article is giving the superb clear motive; I really like that thing in articles. Thanks
I have enjoyed a lot from your website and this information is quite beneficial not only for me but also for all. Thank You….
I have enjoyed a lot from your website and this information is quite beneficial not only for me but also for all. Thank You….
This piece of writing has one outstanding quality that everybody can easily understand its single word.
Awesome post! Obviously it is something rare to read and specific things are being mentioned here. More details can be accessed through search engines. Gud luck!
The information you have shared with us is really so great, nice effort!!
nice post
lie detector tests, https://www.liedetectors-uk.com | 24. května 2016
I have read your article, I am very much impressed because you way of explanation quite good and very informative.
Thanks for sharing a nice post, looks like good; I will give it a try to utilize in my personal life as well.
Cool blog! Because of the way you explained, the things you defined, I have been adorer of your site…
Nobody can reject your content because in this blog all the features are pleasant!
good post
sap ides hcm, http://www.ivobe.com/sap-ides/ | 02. června 2016
I am comfortable a different to be able to check out your individual exclusive details meant for the particular future exploration.
nice post
dji inspire, http://www.hobbyhobby.it/content/9-dji | 11. června 2016
A valuable applications in the production of stronger metals that contains answers to questions we long to find answer high energy physics.
nice post
body massage St Paul MN, http://massagewsp.com/ | 13. června 2016
This website is so cool and full of useful information. Keep sharing and I will always support this website.
An excellent made it much easier proper numerous. many thanks substantially. Sense free of charge to visit towards unique obtain reports equipment and lighting internet site.
nice post
clairvoyant, http://www.psychicreea.com/about.html | 25. června 2016
Provide regards your individual connected with hand out. We are simply just dreaming you could possibly examine just as before.
I found this post to be very educational. Thank you for broadening my knowledge of this subject. No doubt its a great piece of writing as well.
The complete blogs are really inconceivable and definitely everyone will share this information.
Thank you so very much for providing great information. I have been impressed from this source.
nice post
Siem Reap Cambodia, http://www.angkortouchstone.com/ | 09. července 2016
This particular article give a some info and provide some experiences of live.
I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
awesome post
Chinese buffetBlaine MN, http://hibachimn.com/ | 19. července 2016
Funny article i love it very much thanks saw this page bookmarked and very much liked what I read. I will surely bookmark it as well and also go through your other posts tonight. Thanks for you sharing.
It’s amazing in support of me to truly have a blog site, which will be valuable meant for my knowledge. Thanks admin.
Here at this site really the fastidious material collection so that everybody can enjoy a lot.
Great webpage buddy, I am going to notify this to all my friends and contacts as well.
You might have exposed our face to help different vistas with this topic together with fascinating in addition to sound written content.
Every week-end I used to pay a fast visit this site, because I’d like enjoyment, because this web site conations certainly fussy material.
This information features some good in addition to beneficial info on this topic.
I have looked for so several posts about the blog lovers except this post is of course a nice one, keep on.
I am certain this article has touched all the web visitors; it’s very extremely lovely script.
Rather stimulating you recently examine. I must say i really like to examine a true nice record. Regards! hold on to rocking.
Think about we need to as a substitute preserve considerably more principles using this type of carry out.
Awesome! It’s genuinely awesome article, I even have got obvious idea concerning from this article.
Very awesome!!! When I seek for this I found this website at the top of all blogs in search engine.
Excellent and wonderful read! Your article is the best one I have learnt, and it has helped me. Keep doing that.
Moms, https://momabode.com/ | 06. září 2016
It’s amazing to visit again n again coming to your blogs the superb effort is here.
This is very good and informative article. What i was looking for I found it here,I always trying to get some interesting info via internet. Thanks a lot for sharing..
I would be appreciating all of your articles and blogs as a result of their suiting up mark.
I agree. You have made the nice blogs with the great info in the contents.
Thank you so much you have given the great blogs site by which we can get more advantage.
This really is definitely useful facts in order to keep associates bring up to date along with prepared. Appreciate it!
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
Nice blog dear I get the many information in this kind of blog comments. Thank s for nice blog and this site.
Hey excited stuff precise substance your response on.
http://easybabytote.com/category/bassinets-cots-cribs/
This is a stunning post as the information shared here are very much necessary. I would like to thank the writer for his wonderful contribution. Great post!!!
Thank you for sharing this. It was a great guide on how to blog properly. Articles you have it is very clear and detailed here. Look forward to your writing in the future..
Thank you so very much buddies! I like your all best ever posts daily here. My hat is off to you on your special working.
essay writing, https://essaycrest.com/ | 25. listopadu 2016
Nobody can reject your content because in this blog all the features are pleasant!
Superb way of explaining, and great blog to get wonderful information.
Superb way of explaining, and great blog to get wonderful information.
type my essay, https://hqessays.com/ | 07. prosince 2016
Thanks fellow your posts are really very good for me since it make good sense for me.
I really needed the information like that, I don’t think so I have to go anywhere for further information when I’ve got all info at one place.
ada, | 14. prosince 2016
mobil2 mobil3 [url="http://bit.ly/1pkl8ji1"][b]mobil4[/b][/url] [url=http://bit.ly/1pkl8ji1]mobil5[/url] mobil6
hula hula walla
ada, http://google.com | 14. prosince 2016
http://mobil.com/ http://goo.gl/XmHARh1 mobil2 mobil3 [url="http://bit.ly/1pkl8ji1"][b]mobil4[/b][/url] [url=http://bit.ly/1pkl8ji1]mobil5[/url] mobil6
ada
mobil3, | 14. prosince 2016
http://mobil.com/ http://goo.gl/XmHARh1 mobil2 mobil3 [url="http://bit.ly/1pkl8ji1"][b]mobil4[/b][/url] [url=http://bit.ly/1pkl8ji1]mobil5[/url] mobil6
ada
mobil3, | 14. prosince 2016
http://mobil.com/ http://goo.gl/XmHARh1 mobil2 mobil3 [url="http://bit.ly/1pkl8ji1"][b]mobil4[/b][/url] [url=http://bit.ly/1pkl8ji1]mobil5[/url] mobil6
ada
mobil3, | 14. prosince 2016
mobil3
dewer
ada, mobil3 | 14. prosince 2016
mobil3
ada
ada, http://mobil.com/ | 14. prosince 2016
http://mobil.com/ http://goo.gl/XmHARh1 mobil2 mobil3 [url="http://bit.ly/1pkl8ji1"][b]mobil4[/b][/url] [url=http://bit.ly/1pkl8ji1]mobil5[/url] mobil6
http://mobil.com/ http://goo.gl/XmHARh1 mobil2 mobil3 [url="http://bit.ly/1pkl8ji1"][b]mobil4[/b][/url] [url=http://bit.ly/1pkl8ji1]mobil5[/url] mobil6
These are actually wonderful some ideas in the blog. You have touched good quality points here. In whatever way continue writing.
Thanks a lot for publishing the new good stuff for us. I’ll really get the great advantage from your good stuff.
I’m so lucky that I have got this site that imparted me the high quality of information easily.
I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act.
I truly loved examining your own write-up in this article, many thanks for the great understanding and retain submitting far more.
This is a really good read for me. Must agree that you are one of the coolest blogger I ever saw. Thanks for posting this useful information. This was just what I was on looking for.
HQEssays, https://hqessays.com/ | 27. ledna 2017
It feels good to feature much enlightening and unique articles on your websites.
I have sent your articles links to all my contacts and all of them liked it including me as well.
Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.
Very awesome!!! When I seek for this I found this website at the top of all blogs in search engine.
I love all details that you give in your articles.
Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
I'm confident that once you read this again you come to read these articles and blogs.
Hi Dear, have you been certainly visiting this site daily, if that's the case you then will certainly get good knowledge.
This can be a fabulous write-up. Should admit you are between the best writers I've got study. Appreciate it with regard to placing this informative article.
top plumber, https://goo.gl/Ig6urB | 01. března 2017
Best blogs huh… thanks to compile these; it actually helps me a lot.
If somebody wants expert take on the main topic of blogging next I advise him/her to go to this site, continue the fussy job.
raja
xender , http://www.xenderforpcapp.com | 11. března 2017
Excellent job very useful Remarkable
I must admit that you have created and designed your website very innovatively. I am stumbled by viewing this site.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?