Alfred Bernhard Nobel životopis

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 482 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 7947×

Příbuzná témataAlfred Bernhard Nobel životopis

Asi žiadny Švéd nie je v tejto škandinávskej zemi taký známy ako Alfred Nobel, dokonca ani stredovekí svätí, či národní športovci. Súčasne si ale musíme priznat, že jeho sláva je skôr nepriama. Zatiaľčo sú Nobelové ceny veľmi známe po celom svete, o osobe, ktorá stojí za ich vznikom, ľudia príliš mnoho nevedia.
Alfred Bernhard Nobel
Narodil sa 21. 10. 1833 v Štokholme, v rodine inžiniera Immanuela Nobela, ktorý mal stavebnú firmu v Štokholme. Bol to zároveň i vynálezca, ktorý v súvislosti so svojou stavebnou činnosťou musel riešiť rôzne problémy, ku ktorým patrilo i uvolniť si cestu skalami, ktoré stáli jeho stavbám v ceste. Jeho stavebná firma však zbankrotovala, a tak sa vydal do Petrohradu. Začal sa zaoberať výrobou výzbroje pre armádu. Podarilo sa mu presvedčiť cára a jeho generálov o užitočnosti použitia k blokáde námornej cesty k Petrohradu ním vyrábané námorné míny. Boli to jednoduché zariadenia, pozostávajúce z dreveného súdka naplneného strelným prachom, ktorý sa ponoril do vody. Finančná situácia rodiny sa tým veľmi zlepšila. Alfred mal súkromných učiteľov a vo svojich 17 rokoch hovoril plynule švédsky, rusky, francúzsky, anglicky a nemecky. Zaujímal sa o anglickú literatúru, poéziu, ale aj o chémiu a fyziku. Otec si však prial, aby mu Alfred pomáhal v podnikaní a preto ho poslal do sveta, kvôli rozšíreniu vedomostí, rozhľadu, získaniu skúseností a tiež preto, aby sa zdokonalil v chemickom inžinierstve. Alfred Nobel tak behom dvoch rokov navštívil Švédsko, Nemecko, Francúzsko a USA. Počas pobytu v Paríži pracoval v súkromnom laboratóriu známeho chemika, profesora Pelouza. Tam sa stretol s mladým talianskym chemikom Ascaniom Sobrerom, vynálezcom technológie výroby vysoko výbušnej kapaliny, nitroglycerínu. Alfreda lákala predstava praktického využitia nitroglycerínu v stavebníctve a chcel sa zaoberať vyriešením možnosti riadiť a ovplyvňovať jeho explozivitu.
V roku 1852 se Alfred na otcovu žiadosť vrátil, aby pomohol v podniku. Pri svojej obchodnej činnosti tiež začali prevádzať pokusy s nitroglycerínom, aby ho mohli priemyselne a komerčne využiť. Po skončení krymskej vojny bola firma opäť blízko bankrotu. Časť rodiny (otec, matka a synovia Alfred a Emil) se teda vrátila v roku 1863 do Švédska, kde otec založil v mestečku Heleneborg továreň na výrobu nitroglycerínu. Rok na to sa však stala tragédia, došlo k výbuchu továrne a o život prišlo niekoľko ľudí, vrátane najmladšieho Alfrédovho brata Emila. Otec z toho následne zomrel.

Alfréd bol síce hlboko otrasený, ale túžba podmaniť si ohromnú silu nitroglycerínu a môcť ju prakticky využiť hlavne v stavebníctve, bola taká silná, že s pokusmi neprestal. Neodradil ho ani zákaz švédskej vlády továreň znovu postaviť. Aby vyhovel zákazu a neohrozoval zdravie a životy občanov, preniesol svoju experimentálnu činnosť na starú loď ukotvenú uprostred jazera. Aby obmedzil nebezpečenstvo vznikajúce pri akejkoľvek manipulácií s nitroglycerínom, skúšal k nemu pridávať rôzne prímesy. A tak v roku 1867 začala firma Alfred Nobel & Co. vyrábať výbušninu pod názvom dynamit, čo bola zmes 75 % nitroglycerínu, 0,5 % sody a 24, 5 % žíhanej infusioriovej hlinky. Po dynamite, ktorý ušetril mnoho nákladov pri trhaní skál, hĺbení tunelov, stavbe kanálov atď., bol čoskoro veľký dopyt po celom svete.
Alfred Nobel založil továrne a laboratóriá v 20 krajinách. Jeho patent na výrobu dynamitu zakúpilo mnoho vlád. Stal sa jedným z najbohatších ľudí, ale napriek tomu, že žil v Paríži, strávil vätšinu času na cestách. Prakticky nemal čas na súkromný život, nikdy sa neoženil.Udržiaval však dlhoročné priateľstvo s veľmi vzdelanou rakúskou hraběnkou Berthou von Suttner, ktorá mu za slobodna robila krátku dobu asistentku. Bola veľkou bojovníčkou za mier, odsudzovala zbrojárenské závody a za svoje aktivity bola v roku 1905 odmenená Nobelovou cenou za mier.Svojími názormi Nobela ovplyvňovala a tiež iste prispela k tomu, že na sklonku života zostavil taký neobvyklý testament, v ktorom pamätal aj na ocenenia tých, ktorí propagujú mier a prispievajú k jeho udržaniu. Alfred Nobel nenávidel vojny a aj keď bol spočiatku presvedčený o tom, že práve jeho dynamit je poistkou proti vojne, čím ďalej tým viac bol kvôli možnosti jeho zneužitia vo vojenských konfliktoch sužovaný pochybnosťami a výčitkami. Cítil sa prepracovaný a mal kardiologické problémy. Testament zostavil v Paríži 27. novembra 1895. Nasledujúci rok, 10. decembra 1896 zomrel v San Reme, v Taliansku. Za svoj život zaregistroval 355 patentov.
Vynález dynamitu ospravedlňoval Nobel právom ako dobročinný, ktorým chcel ľudstvu poskytnúť spoľahlivú a bezpečnú banskú trhavinu, nahradzujúcu nebezpečný nitroglycerín alebo strelnú bavlnu (nitrocelulózu), prípadne málo účinný čierny pušný prach. Traskavá ortuť a rozbušky ňou plnené se však okamžite stali zbrojárskym artiklom a boli montované do granátov, mín, torpéd a ďalších smrtiacich zbraní a projektilov.

Hovorí sa, že Nobelom účinky jeho vynálezov na bojiskách tak otriasli, že sa ich rozhodol napraviť Nobelovou cenou za mier.
Nobelove meno žije i v názve medzinárodného fyzikálneho ústavu v Štockholme a v umelom rádioaktívnom prvku nobélium vyžarujúcom alfa - častice, objavenom v roku 1957. Nobelova záveť bola sotva dlhšia ako jedna obyčajná stránka. Po spísaní odkazov príbuzným a blízkym, Nobel prehlásil, že všetok jeho zostávajúci majetok bude použitý na „ocenenia pre tých, ktorí počas predchádzajúceho roku preukázali najväčší prínos ľudstvu.“ Svojou záveťou poveril švédsku Akadémiu vied rozdeľovaním cien a obdaril ju čiastkou 32 miliónov švédskych korún. Ceny sú vyplácané z úrokov. Jeho záveť pritiahla pozornosť celého sveta. V tej dobe totiž nebolo obvyklé darovať veľké sumy peňazí na vedecké a charitatívne účely. Mnoho ľudí tiež kritizovalo medzinárodný charakter cien, presadzovali obmedzenie len na Švédsko. To by se ale v žiadnom prípade nehodilo k postave svetoobčana, akým Alfred Nobel nepochybne bol. Niektorí z jeho príbuzných dokonca záveť popierali, muselo byť vyriešených niekoľko zložitých právnych sporov, čo zabralo veľa času. Nakoniec však všetko dopadlo, ako si Alfred Nobel prial. Vykonávatľmi závete boli dvaja mladí inžinieri Ragnar Sohlman a Rudolf Lilljequist. Dali sa do zakladania Nobelovej nadácie ako organizácie, ktorá má dbať na hospodárenie s finančnými prostriedkami poskytnutými Nobelom na tento účel, a riadenia inštitucií udeľujúcich ceny. Skrátená verzia Nobelovej závete
"S celým mojím zostávajúcim realizovateľným majetkom bude naložené takto: Kapitál vložený vykonávateľom mojej závete do bezpečných cenných papierov dá základ fondu, z ktorého úrokov budú každoročne odmeňovaní tí, ktorí v uplynulom roku preukázali ľudstvu najväčší úžitok. Úroky nech sú rozdeľované na päť rovnakých častí, z ktorých jedna pripadne tomu, kto urobil najdôležitejší vynález alebo objav v oblasti fyziky; jedna časť tomu, kto urobil najdôležitejší chemický objav alebo zdokonalenie; jedna časť tomu, kto urobil najdôležitejší objav v oblasti fyziológie alebo medicíny; jedna časť tomu, kto vytvoril v literatúre vynikajúce dielo s ušľachtilou myšlienkou; a jedna časť tomu, kto vykonal najviac pre zblíženie národov a zrušenie či zmenšenie armád alebo sa zaslúžil o usporiadanie a podporu mierových kongresov. Ceny za fyziku a chémiu budú udeľované Švédskou akadémiou vied, ceny za fyziologické alebo lekárske práce Karolinským inštitútom v Štockholme, za literatúru Akadémiou v Štockholme a ceny popredným obrancom mieru päťčlenným výborom, ktorý zvolí nórsky parlament.

Je mojou vyslovenou vôľou, aby sa pri udeľovaní cien nebral žiadny ohľad na národnosť a cenu obdržal ten najzaslúžilejší, nehľadiac na to,či je Škandinávec alebo nie."
Nobelova cena
je od roku 1901 najprestížnejšie ocenenie ľudskej činnosti v oblasti fyziky, chémie, fyziológie alebo medicíny, literatúry a mierotvorby. Vznikla na základe závete, ktorú spísal Alfred Nobel, vynálezca a vo svojej dobe pravdepodobne najbohatší muž v Európe. Ustanovil zo svojho ohromného majetku fond, ktorého ročné úroky majú byť každoročne rozdelené ľuďom, ktorých činnosť v predošlom roku priniesla ľudstvu vo vyššie menovaných oblastiach najväčší úžitok, bez ohľadu na národnosť a krajinu pôsobenia týchto ľudí. Alfred Nobel zomrel v roku 1896, ale až v roku 1901 mohlo prvýkrát dôjsť k vyplneniu priania obsiahnutom v jeho záveti a mohli byť udelené prvé Nobelove ceny. Ceny sú od tej doby udeľované každý rok (okrem vojnových rokov) 10. decembra, v deň výročia úmrtia Alfreda Nobela. Ceny za fyziku a chémiu udeľuje Švédska kráľovská akadémia vied, ceny za fyziológiu alebo medicínu Kráľovský Karolínský medicínsko-chirurgický ústav v Štokholme, ceny za literatúru Švédska akadémia. Ceny za mier udeľuje Nórsky Nobelov výbor v Oslo, ktorý je menovaný parlamentom. Od roku 1969 udeľuje cenu za ekonómiu Švédska banka Sveriges Riksbank.
Ceremónie odovzdávania Nobelových cien prebiehajú vo Švédsku v štokholmskej Concert Hall a ceny odovzdáva laureátom osobne švédsky kráľ. Cenu za mier v ten istý deň odovzdáva predseda Nórskeho Nobelovho výboru za prítomnosti nórskeho kráľa v City Hall v Osle. Nobelova cena sa skladá z troch častí - z peňažného obnosu, z medaily a z osobného diplomu.
Umelecký návrh diplomov se rokmi menil, ale vždy obsahoval príslušný text vo švédskom alebo nórskom jazyku.
Diplomy sú charakteristické skôr témou daného roku, napodobením vtákov, kvetín, váz a podobne, než stvárnením majúcim vzťah k ocenenému laureátovi. Od roku 1970 diplomy Nobelovej ceny za fyziku a chémiu a Ceny za ekonomické vedy v danom roku vytvára vždy jeden umělec. Umelecká výzdoba Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu sa skladá z reliéfu zlatej medaily Nobelovej ceny a ručne písaného kaligrafického textu.Švédska akadémia pre každého laureáta Nobelovej ceny za literatúru vytvára zvláštny umelecký diplom. Umelci sa pokúšajú vystihnúť atmosféru a charakter autorových prác. Až do roku 1990 "Norské" diplomy Nobelovej ceny za mier boli vytvárané podľa rovnakých princípov. Od roku 1991 každý rok diplom vytvára iný umelec. Dnes je každý diplom Nobelovej ceny jedinečným umeleckým dielom. Diplom Nobelovej ceny za literatúru je nakreslený na pergamone, zvláštnymi metódami upravenej koži, na ktorú kreslili a písali stredovekí umelci.

Ostatné diplomy sú nakreslené a napísané na ručne robenom papieri, vyrobenom len pre túto príležitosť. Diplom je po dokončení uložený do kožených dosiek z najkvalitnejšej kozej kože.
V roku 1961 sa spoločnosť Švédskych poštových známok rozhodla vydávať emisie známok každý rok pri príležitosti udeľovania Nobelových cien s portrétmi laureátov Nobelových cien.
Pamätná medaila vyrobené pre túto príležitosť, navrhnutá umelcom Runeom Karlzonom, je určená na to, aby nám pripomenula niektorú z rôznorodých Nobelových aktivít. Zadná strana medaily ukazuje tunel vybudovaný pomocou dynamitu a rozbušky. Na prednej strane medaily se nachádza Nobelov portrét s latinským nápisom „Creavit et promovit“, čo sa dá preložiť ako „Tvoril a podporoval.“ Fráza, ktorá najstručnejším spôsobom zahŕňa pozoruhodné úspechy velikána Alfreda Nobela.
Suma vyplácaná ako odmena sa zvyšovala zo 150.782 švédskych korún v roku 1901 až na terajších 10 miliónov, čo činí cca. 1,3 miliónov amerických dolárov. Kedysi neexistovalo obmedzenie na počet držiteľov ceny v danom roku. V roku 1968 sa však tento počet obmedzil na maximálne 3 osoby. Nikdy sa však nestalo, aby cenu dostali viac ako traja ľudia. Nobelovu cenu nie je možné dostať "in memoriam", okrem prípadu keď je vyhlásený víťaz v danom roku (v októbri), ale zomrie do slávnostného ceremoniálu 10. decembra. Je zaujímavé sledovať, ako na začiatku jasne dominovali Európske štáty, najmä Nemecko, Francúzko a Británia a v priebehu storočia čoraz viac cien získavali USA. Je to samozrejme aj dôsledok "úniku mozgov" z Európy počas vojen aj mimo nich a dôkaz technologického náskoku USA, ktorý si v priebehu storočia vybudovali.Rovnako je to asi spôsobené i tým, že v druhej polovici storočia boli častejšie ocenené skupiny vedcov ako jednotlivci.
K najviac haneným vedcom a politikom na svete patria nepochybne členovia výboru pre udeľovanie Nobelových cien v Štockholme a v Osle. Niektoré ich rozhodnutia sa dajú z dnešného hľadiska len ťažko pochopiť – napr. keď Winstona Churchilla vybrali ako nositeľa Nobelovej ceny za literatúru – ktorého “dnešný náhľad” nemohla ,jako je známe, vtedajšia porota zdieľať. Nedá sa poprieť, že toto ocenenie, nech akokoľvek svetovo významné, nie je vždy udeľované nestranne. Mnohokrát viedli komisiu k rozhodnutiu pohnútky úplne oprávnené a čisté, inokedy sa však k zásluhám pripájali aj politické motívy.

Diki
Chinsha, | 26. října 2009
Dakujem pekne za tento referat,pretoze mi velmi pomohol.Na jednej stranke bol ten isty,ale nedal sa nacitat,ale dobre,ze je tu,lebo ten sa mi najviac pacil:)
:)
Ria, | 26. října 2009
Ahojte.Ak mate radi duchov a zabavu,nevahajte a navstivte stranku www.vikciz.szm.sk!Najdete tam strasidelne fotky a mozte tam pridat aj komentar.Odkaz mi môzete poslat na e-mail cizmicka011@azet.sk. Dakujem... :)
, | 09. února 2011
Worth that relating to an other wonderful pay. Together which often furthermore lean muscle maybe nearly dram man or women bend suitable which often commonly visualize related against essential.
An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
free phonecalls, http://0800-company.com | 25. srpna 2016
If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.
I am to a great degree astonished at what I found here. It is a remarkable Article. Much obliged to you much.
http://www.bestjuicerpicks.com/, http://www.bestjuicerpicks.com/ | 21. září 2016
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
aluminium guttering, http://www.aluminiumgutteringcompany.co.uk/ | 24. září 2016
An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
safe ways to increase breast size, http://totalcurvereviewed.com/total-curve-vs-breast-actives/ | 27. září 2016
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
WorldClock, http://www.worldclock.com | 27. září 2016
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them.
farmville 2 cheats online, https://farmvillecheatstwo.com/ | 27. září 2016
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.
waist trainer for plus size, https://nomadeyes.com/collections/plus-size-waist-trainer | 01. října 2016
You will uncover a lot of methods after going to your post. I was properly searching.
Most of the time I don’t make comments on blog websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
http://glasswclassau.blogspot.com.au/, http://glasswclassau.blogspot.com.au/ | 02. října 2016
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.
dog training, http://dogtrainingmobile.com/ | 02. října 2016
I am to a great degree astonished at what I found here. It is a remarkable Article. Much obliged to you much.
Your article has provoked a great deal of positive hobby. I can see why since you have made such a decent showing of making it intriguing. dog
Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading.
download game android, http://mobilegamesonly.com | 04. října 2016
I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.
best site, http://dasbestelattenrostimtestauflat.jimdo.com | 05. října 2016
An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics.
multiple sclerosis prognosis factors, http://www.earlysignsofms.net/multiple-sclerosis-prognosis/ | 06. října 2016
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information.
dentist in Massapequa, http://theddsforyou.com/ | 06. října 2016
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.
gift city pte ltd, http://www.brownbook.net/business/41068150/gift-city-pte-ltd | 08. října 2016
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
Hey what a splendid post I have run over and trust me I have been hunting out down this comparative sort of post for recent week and barely ran over this. Much thanks and will search for more postings from you.
Settlement Agent, http://www.menziesconveyancing.com.au | 13. října 2016
Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint
instagram bot, https://gramista.com | 13. října 2016
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
Tiffany style table lamp, http://peacocklamps.com/ | 13. října 2016
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
IGCSE Biology, http://igcseworld.com/IGCSE/Biology | 13. října 2016
An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
real estate, http://keywen.com/en/ESTATE_MARKET | 15. října 2016
I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share.
pregnancy, https://www.duringpregnancy.us | 15. října 2016
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them.
Pokemon Go hack Generator, http://hackday.tv/ | 16. října 2016
Well thanks for posting such an outstanding idea. I like this blog & I like the topic and thinking of making it right.
NBA 2K17 Locker Codes, http://nba2k17-locker-codes.com | 16. října 2016
Well thanks for posting such an outstanding idea. I like this blog & I like the topic and thinking of making it right.
Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next..
I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information.
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this.
Amazing house cleaning, http://www.amazinghousecleaning.co.uk/ | 19. října 2016
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them.
buy twitter followers, http://followersbiz.com/buy-twitter-followers/ | 19. října 2016
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion.
Positive webpage, where did u think of the data on this posting?I have perused a couple of the articles on your site now, and I truly like your style. You rock and please keep up the successful work.
How to Get FIFA Mobile Soccer Hack, http://www.osonslafrance.com | 22. října 2016
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much.
Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next..
I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome
e juice, http://www.vapeshack.com/ejuice | 27. října 2016
This article is such a nice and interesting one, I'm very satisfied with the provided contents.
himalayan dog chew, http://www.mybullysticks.com/barkz-himalayan-dog-chews | 27. října 2016
Most of the time I don’t make comments on blog websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
designer dog beds, http://www.petfancy.com/designer-dog-beds | 27. října 2016
It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more.
Instagram Accounts for Sale, https://toofame.com | 28. října 2016
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
Midtown dubai, http://midtown.ae/ | 29. října 2016
I hope more excellent articles would be posted in your website. Thank you so much for this and keep sharing.
vitapulse, http://vitapulsecouponcode.com | 30. října 2016
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.
probiotic america perfect biotics coupon code, http://www.healthbulletin.org/perfect-biotics-probiotic-america-coupon-code/ | 30. října 2016
Hey what a splendid post I have run over and trust me I have been hunting out down this comparative sort of post for recent week and barely ran over this.
bio x4 coupon code, http://biox4couponcode.com | 30. října 2016
If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.
live cell research niagen, http://niagenreview.org | 30. října 2016
You’ve got some interesting points in this article. I would have never considered any of these if I didn’t come across this. Thanks!.
you could try this out, https://www.behance.net/gallery/41973941/Gta-5-Money-Cheat | 02. listopadu 2016
I’ve been surfing online more than three hours today. yet I never found any interesting article like yours.
xranker360 review by samplesite.com, https://www.samplesite.com/joshua-zamora-xranker-360-review/ | 08. listopadu 2016
The details about the searchdaimon are well explained along with some pictures and I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article.
manchester united live stream, http://www.manchesterunitedlivestream.com/ | 12. listopadu 2016
If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.
If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.
Travel Browsing
Travel Browsing, http://www.travel-browsing.co.uk | 14. listopadu 2016
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Anonymous news
, http://Anonpower.com | 14. listopadu 2016
Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next..
https://multimeditation.com
, click this | 15. listopadu 2016
An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
Click Here
, http://igpasshack.com | 15. listopadu 2016
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.
war thunder free golden eagles
, http://hackscentral.com/war-thunder-golden-eagles-hack/ | 16. listopadu 2016
i was just browsing along and came upon your blog. just wanted to say good blog and this article really helped me.
haircuts
, http://hairstyleshaircuts.com/ | 23. listopadu 2016
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.
I am eagerly waiting for your next article where you will start with the pocket, yoke, and placket. I wish to design unique shirts for my son.
check SocialZop
, http://socialzop.net/free-instagram-followers/ | 28. listopadu 2016
The post is really interesting and I think from this post I am able to know something valuable about . I am so glad to get this opportunity. Keep sharing!
anti aging creams
, http://www.nssusa.org/blossom-youth-cream-beauty-looking-young/ | 29. listopadu 2016
But here, no doubt, info is original and very well structured. Keep it up.
Kawaii shop
, http://www.kawaiitoko.com/ | 04. prosince 2016
Very educating story, saved your site for hopes to read more!
jhon khan
buy cheap instagram followers, http://whohah.com/ | 08. prosince 2016
Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information.
jhon khan
buy cheap instagram followers, http://whohah.com/ | 15. prosince 2016
Very useful info. Hope to see more posts soon!.
Raja
xender , http://www.xenderforpcapp.com | 04. února 2017
I am very enjoyed for this blog. Its an informative
phillips cook
gmail login, https://techupit.com/www-gmail-com-login/ | 05. února 2017
great post keep going
I might want to say this online journal truly persuaded me to do it! Much appreciated, great post.
Much obliged to you again for all the learning you distribute,Good post. I was exceptionally intrigued by the article, it's entirely rousing I ought to concede. I like going by you site since I generally run over fascinating articles like this one.Great Job, I enormously acknowledge that.Do Keep sharing! Respects,
You know your activities emerge of the group. There is something exceptional about them. It appears to me every one of them are truly splendid!
You know your activities emerge of the group. There is something exceptional about them. It appears to me every one of them are truly splendid!
You know your activities emerge of the group. There is something exceptional about them. It appears to me every one of them are truly splendid
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?