Abstinenčné príznaky

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2978 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 8718×

Příbuzná témataAbstinenčné príznaky

Závislosť a abstinenčné príznaky

Kolibáš, Novotný:
"Alkoholizmus a drogové závislosti"
Nerad,Neradová:
"Některé aspekty problematiky závislosti na heroínu"
Užívanie heroínu sa spája s rizikom ťažkej závislosti, charakterizovanej silnou túžbou po užívaní opiátov, rýchlym vývojom tolerancie a zvyšovaním dávok, ťažkými abstinenčnými príznakmi. Vývoj závislosti trvá - pri pravideľnom užívaní heroínu - niekoľko mesiacov. Závislosť nevnikne u všetkých, ktorí začnú heroín užívať. Podobne ako pri iných drogách, niektorí jedinci si včas uvedomia nebezpečie vzniku závislosti a prestanú s užívaním drogy. Aj keď mnohí heroinisti nedokážu abstinovať, niektorí prekonajú abstinenčné príznaky bez lekárskej pomoci a dlhý čas alebo trvale abstinujú. Abstinenčné príznaky vznikajú 4-8 hodín po poslednej dávke heroínu. Patria k ním:
· túžba po opioidoch
· celková slabosť
· svalové a orgánové bolesti
· nepokoj, úzkostlivá nálada
· nechutenstvo, nauzea, zvracanie, hnačky
· potenie, slzenie, výtok z nosa
· triaška, pocity chladu a tepla
· husia koža
· mydriáza (rozšírené zrenice)
· zvýšený pulz a krvný tlak
Dva výrazy pôvodne anglicky (americky) hovoriacej toxikomanickej populácie sa vzťahujú k odvykacím príznakom a našli si cestu i do odbornej literatúry:
Výraz cold turkey sa vzťahuje:
· z vzhľadu pokožky: studeno sa potiaca "husia koža" pripomína na prvý pohľad kožu ošklbaného moriaka
· v širšom slova zmysle odvykanie "na tvrdo", tj. bez substitúcie
Výraz kicking the habit má tiež dvojitý význam:
· vzťahuje sa k svalovým zášklbom v dolných končatinách, ktoré niekedy nadobúdajú takej intenzity, že dochádza k náhlym, prudkým pohybom, podobným pohybu pri kopaní do fotbalovej lopty
· v širšom slova zmysle znamená tento výraz zanechať toxikomanie, prestať užívať drogy
Abstinenčné príznaky (kríza) vrcholia po 48 hodinách a v priebehu ďalších 2-3 dní ustúpia. Najdlhšie trvajú svalové bolesti, nastreknutie spojiviek, slzenie, nádcha a nespavosť. Pretrvávajúcimi príznakmi sú úzkosť, pocity neistoty, depresia. Môžu trvať aj niekoľko týždňov. Pri ťažkej závislosti sa na vrchole abstinenčných príznakov môže prejaviť aj porucha vedomia - strata pamäti alebo aj delírium. Čo sa týka samotného vzniku heroínovej závislosti, predpokladá sa, že rozhodujúcimi faktormi sú biologické mechanizmy. Ukazuje sa však, že dôležité sú aj psychické mechanizmy. Už sme spomínali riziko chýbania kompenzačnej anticipačnej reakcie v neznámom prostredí.

Naopak podanie placeba alebo len samotné vpichnutie striekačky vedie k zmierneniu abstinenčných príznakov. Naopak aj po niekoľkých týždňoch abstinovania sa môžu znova objaviť abstinenčné príznaky. Často sa objavia v prostredí, v ktorom závislý predtým pravideľne užíval drogu. Nerad a Neradová v tejto súvislosti upozorňujú na niekoľko mýtov o heroíne:
Prvým je mýtus o extrémnej nebezpečnosti heroínu. Citujú Skálu, podľa ktorého vzniká závislosť u všetkých ľudí, ktorí užívajú heroín. Vo Vietname užívalo dlhodobo a pravideľne asi 50% amerických vojakov, závislých bolo asi 20%. Po návrate domov len 7% užívalo príležitostne opiáty a z pôvodných 20% závislých ich pokračovalo v zneužívaní menej než desatina. Vietnamská vojna znamenala nový pohľad na heroínovú závislosť: do tej doby sa tradovalo, že táto závislosť je nevyhnuteľným dôsledkom pôsobenia drogy samotnej, že úporne pretrváva, keď sa raz rozvinula a že závislý sa jej nemôže sám zbaviť. Napriek tomu veľa vojakov, užívajúcich heroín vo Vietname, sa nestalo na ňom závislých a naviac sa ich drvivá väčšina heroinistov po návrate do USA k nemu už nevrátila. Z tohto príkladu je vidieť, akú dôležitú rolu tu hrali rôzne iné faktory:
· Psychologicky bolo významné vytrhnutie z bezpečného, rodinného prostredia s náhlym vystavením extrémne ohrozujúcou, vojnovou klímou. Drogy boli prostriedkom, ktorý "efektívne" pomáhal vysporiadať sa s pocitmi strachu, úzkosti, fyzickej únavy a nudy - čo sú typické symptómy vojnovej situácie. · Sociálne bola služba vo Vietname charakterizovaná vymiznutím dovtedy platných sociálnych a morálnych hodnôt a noriem (v normálnom živote znižujúcich pravdepodobnosť brania drog). Vojaci mali silnú tendenciu považovať "tour of duty" za niečo, čo bolo absolútne oddelené od normálneho, skutočného života. Naviac tu bol nesmierne silný sociálny tlak od spoluvojakov, drogy užívajúcich. Brať drogy bolo jednoducho sociálne vzaté samozrejmé. · Ľahká dostupnosť kvalitného a lacného heroínu. Nejde len o fyzickú (faktickú) dostupnosť drogy, ale aj o ďaľšie zložky: psychologickú, ekonomickú a sociálnu dostupnosť. A drogy boli vo Vietname dostupné vo všetkýc významoch tohoto slova, zatiaľ čo v Amerike nie. Ďalším je mýtus o extrémnej intenzite a nebezpečnosti abstinenčných príznakov. U väčšiny závislých sa dá intenzita abstinenčného syndrómu porovnať s ťažkou chrípkou. Napriek tomu, že je odvykací syndróm považovaný za krítérium telesnej závislosti, spoluúčastnia sa ňom v značnej miere i sociálne-psychologické faktory.

Príbehy o pekle odvykacích príznakov patria v úplnej väčšine do ríše fikcie, veľmi atrakívnej pre niektorých závislých (ktorí ich využívajú k manipuláciám) a pre masmédiá. URL: http://www.paranoia.com/drugs/opiates/withdrawal
príbeh metadonového abstinenčného syndrómu +
pojednanie o abstinenčných príznakoch

Presl:
"Drogová závislost"
Droga samotná prestáva byť v určitej fáze závislosti to najdôležitejšie. Zbaviť sa len jej nie je tak zložité, pretože pozitívny efekt tu už prakticky neexistuje. Oveľa zložitejšie je, zbaviť sa zažitého stereotypu života toxikomana. .

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
his is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the excellent work.
his is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the excellent work.
AsharSeo
rhinoplasty sydney, http://goo.gl/vaFl9D | 03. října 2015
This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I've shared your site in my social networks! Language Of desire..
You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing
This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post.
AsharSeo
seo sydney, https://goo.gl/0CGrPq | 12. října 2015
I just wish to give an enormous thumbs up for the nice info you’ve got right here on this post. I will probably be coming back to your weblog for more soon what to text your ex girlfriend to get her back.
Injury after injury plagued the team all year, but it found a way to keep winning, often coming back from large deficits and squeaking out close wins.
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
imti
Build My List, http://www.buildmylist20.net/ | 06. listopadu 2015
I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I've shared your site in my social networks! Language Of desire..
cccam server, http://www.cccam.tv/ | 21. listopadu 2015
Bola to imperialistická vojna medzi dvomi koalíciami kapitalistických velmocí (centrálnymi mocnosťami a Dohodou) ...
I felt the Spirit in me give a Shout of Amen. How wonderful. Thank you and God Bless you continually.
Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained.
Very interesting article. I would love to read the book “Start with Why”, by Simon Sinek.
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article.
I would love to read the book “Start with Why”, by Simon Sinek. I think he has taken a great topic to deal with. Teaching leaders.
standar yang mari pasti coba besi baja melayani membuat
raja mau tender biasa meledak baik kami ribuan
ritel biasa mahal tidur di apalagi? itu seneng
itu paling barang barang tempat pemenang perusahaan seperti
di paling baja konstruksi yang sudah kami perusahaan disini
super sini kami atas kami untungnya termurah terbesar
anda untuk tender edan stok sini menelepon pasti
hubungi baja terbaik ada proyek abal di memeriksa
sni semua di aslinya dapat saja ada. hubungi
membuktikan situs tertarik mendapatkan terbuka di bos dalam
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
Ashar Seo
cost for private investigator, http://www.sk.com.sg | 04. června 2016
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
Ashar Seo
cost for private investigator, http://www.sk.com.sg | 08. června 2016
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post
Ashar Seo
cheating boyfriend, http://www.sk.com.sg | 13. června 2016
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
Ashar Seo
free 0800 numbers, http://0800-company.com/ | 19. června 2016
We've been with this for two main several years currently along with I'm able to currently discover people planning a little more forward using this sort of identification. I like our operate
smoke odor absorber, https://fancy.com/oatmealfiddle | 25. června 2016
If you love fashion and to be always stylish then you should check this out.Here are best fashionable dresses are waiting for you to be trendy.Thanks
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one
If you love fashion and to be always stylish then you should check this out.Here are best fashionable dresses are waiting for you to be trendy...
jackrobin
learn more, https://disqus.com/by/cainsmobilitycali/ | 18. července 2016
Each time I used to always check blog posts within the first hours in the break of day, because I like to get information increasingly more.
, | 19. července 2016
Your blog provided us with valuable information to work with.Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
Your blog provided us with valuable information to work with.Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
You’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff sexy club flyers
I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! best stocks to day trade
On my website you'll see similar texts, write what you think. travel nursing companies
Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice.
jackrobin
learn more, https://disqus.com/by/pharmschoolingcali/ | 21. července 2016
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one
jackrobin
learn more, https://disqus.com/by/pharmschoolingfl/ | 23. července 2016
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every
jackrobin
learn more, https://disqus.com/by/texaspharmschooling/ | 23. července 2016
I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! best stocks to day trade
ou are going to be astounded to discover that there are many internet websites online, exactly where a single can find custom-made defensive get more info
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every
cccam server, http://www.sat-gold.com/ | 24. července 2016
Three are usually cheap Ralph Lauren available for sale each and every time you wish to buy....
ou are going to be astounded to discover that there are many internet websites online, exactly where a single can find custom-made defensive get more info as example
jackrobin
learn more, http://citizengo.org/en/signit/35970/view | 27. července 2016
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs
link building, http://supremacyse5.tumblr.com/ | 16. srpna 2016
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs.
It's totally awesome. All aspects has been written clearly here. I may link yours from JSO right after I publish new posting on my
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates
Though, it's sad the glory is without a doubt dimmed down considering the actual knowledge showing that decline with the ratio in tech employment held as a result of women
As concept becomes a much bigger part of the children's world, pediatricians can be seeing large numbers of young men and women for bump stress wounds. How will be able to parents keep injury.
A gas heating engineer can get paid $16 to help you $35 and the best kinds more at least an hour good field and even years in training.
An online business law contract is commonly employed between a few entities, in most cases both suppliers, to go over the scope of any arrangement, agreement and deal concerning the two organisations.
This post is awesome. i like this and like your opinion. thanks for share it. this is more innovative for us
Pleasant article. Think so new type of elements have incorporated into your article. Sitting tight for your next article
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.
You are a magnificent writer, mate. You deliver wonderful articles at a consistence rate. Your articles always give helpful information to me. I hope that you'll keep this going on in the future as well
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated
which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs.
Phil Shawe, http://philipshawe.com/the-real-phil-shawe/ | 04. října 2016
I have been reading out lots of your articles and i can claim pretty nice stuff. I will make sure to bookmark your blog..
I have bookmarked your web journal, the articles are path superior to anything other comparable sites.. a debt of gratitude is in order for an extraordinary web journal.
Looking for a Relationship Tracker App to monitor your family, kids or employees? IntelMobi is the best GPS and Cell Phone Tracking App for smartphones.
So lucky to come across your excellent blog. Your blog brings me a great deal of fun..
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
uali20
buy 50 facebook likes uk, | 08. ledna 2017
This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it
I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me.
2011 toyota 4runner car covers
2011 toyota 4runner car covers, https://www.carcover.com/toyota/4runner/2011.html | 06. března 2017
I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?