30-ročná vojna (1618 - 1648)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1096 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 17007×

Příbuzná témata30-ročná vojna (1618 - 1648)

- začala sa úplne malým a bezvýznamným konfliktom v Čechách, no jej priebeh bol dlhý
- postihla vš. európske št. s výnimkou 3 št.: Anglicko, Rusko, Francúzsko
- priamo al. nepriamo sa dotkla vš. krajín európskeho kontinentu, aj keď boje sa odohrávali iba v obl. strednej a S Európy
- skončila mierom, kt. delil Európu

príčiny
1. náboženská - prvá aj posledná vojna, kt. bola oficiálne vedená pod náboženskými heslami, spor medzi protestantmi a katolíkmi
2. politická - snaha Habs. ovládnuť Európu, sledovali tým hegemóniu v Európe
3. hospodárska - št. Z Európy (najmä Franc.) chceli upevniť sv. hosp. pozíciu - prichádzal sem tovar zo zámoria, obchodovali s ním

etapy
1. česká vojna 1618 - 1620
2. falcká vojna 1621 - 1623
3. dánska vojna 1625 - 1629
4. švédska vojna 1630 - 1635
5. franc.-švédska vojna 1635 - 1648

České stavovské povstanie
- 1609 - Rudolfov majestát
- 1611 - brat Matej II. donútil Rudolfa II. odstúpiť, porušovanie majestátu
- to viedlo šľachtu k vytv. meštiacko-šľchtickej opozície - chceli len, aby sa dodržiavala náboženská sloboda
- situácia sa vyostrila ->

Hroby
- mestečko exist. dodnes
- evanjelici si chceli postaviť nový kostol, začali stavať základy
- katolíci poukazovali na to, že pôda je vysvätená biskupom a evanj. kostol by znamenal znesvätenie
- vznikol veľký konflikt

máj 1618 - stavovský snem v Prahe
- zišli sa tu predstavitelia prostestantských stavov (duchovenstvo, meštianstvo, šľachta) a protestovali proti zásahu v Hroboch
- dohodli sa, že budú žiadať kráľa, aby stavbu povolil
- delegácia sa vydala na Pražský hrad, kde sídlili kráľovskí miestodržitelia (kráľ - Viedeň), no tí sa im vysmiali ->

23. máj 1618 - 2. pražská defenestrácia
- predstavitelia protestantských stavov sa naštvali a povyhadzovali kráľ. miestodržiteľov z okien
- začiatok českej vojny = začiatok 30-ročnej vojny
- vš. 3, kt. vyhádzali z okien sa zachránili (2 miestodržitelia + pisár Fabricius) a dostali od panovníka vysoké odmeny, obyč. pisár Fabricius bol povýšený do šľachtického stavu dočasná vláda 30 direktorov
- predstavitelia českých stavov vyhlásili novú vládu
- zosadili Mateja II. z trónu, ten v r. 1619 zomiera
- na trón mal nastúpiť Ferdinand II., no 30 direktorov to odmietlo
- český trón ponúkli vodcovi protestantskej Únie Fridrichovi Falckému, kt. dostal prívlastok „zimný kráľ" (vládol 1 zimu)

- české stavy nemienili pridať do boja proti Habs.

ľud, bolo to izolované hnutie českých stavov
- verili, že im príde na pomoc Únia a pomôžu im Angl.
- európske št. na tento konflikt v Čechách nereagovali a v Čechách -> občianska vojna
- cisár Ferdinand II. začal zhromažďovať vojsko proti odboju ->

8. november 1620 - bitka na Bielej hore
- boj trval len 1,5 hod. a Česi utrpeli katastrofálnu porážku
- Biela hora - kopček neďaleko Prahy, na kt. boli opevnené stavovské vojská, neobávali sa cisárskych vojsk, viedla tam rovina
- cisárske vojská využili to, že bol november - ranné hmly
- 8. novembra počas hmly napadli nepripravené stavovské armády a úplne ich zmasakrovali

- česká šľachta bola čiastočne vyhladená, čiastočne navždy z Čiech vyhnaná; jej statky zhabali a ako odmenu odovzdali Ferdinandovým prívržencom
- v Čechách vznikli ohromné panstvá, obrábané poddanými
- posledné zvyšky poddaných upadli do poddanstva novým pánom, väčšinou Nemcom
- Čechy sa stali rakúskou provinciou Bohémiou a začali tu panovať jezuiti - ničili českú kultúru, pálili české knihy bez ohľadu na obsah

21. jún 1621
- na Staromestskom námestí v Prahe sa uskutočnila poprava 27 pánov (rytieri, šľachta)
- tu bol popravený aj Slovák Ján Jesenius, kt. roku 16000 urobil na Karlovej uni 1. pitvu a bol aj rektorom Karlovej uni (iróniu je, že Ján Mydlař, kt. mu dodával mŕtvoly, popravil aj jeho)

1626 - nariadenie Habsburgovcov
- vš. tí, kt. do 1 roka neprestúpia na katolícku vieru, musia z Čiech odísť
- to vyvolalo masovú emigráciu z českých krajín, medzi exulantmi bol aj Ján Amos Komenský
- odišlo zhruba 32 šľachtických rodín a asi 1 slobodného obyv.
- (pred českou vojnou 1 mil. 700 tis. obyv., po skončení okolo 900 tis. obyv.)

1627 - Habsburgovci (Ferdinand II.) vydávajú Obnovené zriadenie zemské
- 4 dôležité body:
1. Habsburgovci sú dedičmi českého trónu
2. jediné povolené náboženstvo je katolicizmus
3. pribudol 4. stav - prelátsky stav (šľachta, mešťania, rytieri + duchovenstvo)
4. nemčina sa stala jednotným jazykom (jediným dorozumnievacím)

Falcká vojna
- po prehratej bitke na Bielej hore ušiel z Čiech do Falcka (8. novembra na Pražskom hrade v pohode raňajkoval, posol mu oznámil, čo sa stalo a on na vozík naložil čo sa dalo a ušiel)
- s pomocou G. Bethlena sa snažil o zvrat, no nepodarilo sa mu to
- vojsko katolíckej Ligy na čele s Tillym ho porazilo
- => znamenala víťazstvo Habs. Dánska vojna
- ňou začína celoeurópska vojna
- cisárovým víťazstvom bolo znepokojené Angl., Holand. a Franc.
- báli sa Habs., a preto uzavreli dohodu s dánskym kráľom Kristiánom IV., kt.

chcel rozšíriť sv. územie na úkor niekt. nem. baltských obl. - Dánsko najalo za spojenecké peniaze veľké vojsko a r. 1625 začalo ozbrojené akcie
- za čelo cisárskych vojsk sa dostáva veľká osobnosť a vynikajúci stratég ->

Albrecht z Valdštejna
- významná osobnosť 2 etáp
- pôvodne príslušník Jednotiek
- posledný český „válečník"
- rozporuplné postava
- vynikajúci stratég, no pre osobné záujmy zradil kedykoľvek a kohokoľvek
- menil náboženstvo podľa toho, kde bola práve výhodná pozícia z majetkových dôvodov
- bez neho by Habs. dánsku ani švédsku vojnu nevyhrali
- po bitke na Bielej hore získal obrovské majetky, založil mesto Jičín, chcel sa stať kráľom a Jičín mal byť kráľovským mestom
- za krátky čas zhromaždil 50 tis. vojakov, bolo ich nadostač (žoldniermi sa stávali sedliaci zbavení pôdy, nezamestnaní remeselníci, pridávali sa k nim aj obyv. zničených miest a dedín, kt. neostalo nič iné, ako okrádať iných)
- jeho vojská r. 1626 porazili Dánov a ich nem. protestantských spojencov
- dánsky kráľ bol nútený uzavrieť mier (1629) a zaviazať sa, že v budúcnosti sa do nem. vecí miešať nebude

Švédska vojna
- habs. vojská začali prehrávať
- na čele protihabsburskej koalície - Gustáv Adolf II. - švédsky kráľ
- Hbs. požiadali Valdštejna, aby sa vrátil (odvolali ho totiž na žiadosť šľachty, kt. bol tŕňom v oku)
- on však na potupu zabudnúť nemohol a tak hral na 2 strany so Švédmi sa dohodol, že potom dostane český trón
- bol zavraždený v Chebe r. 1634 (keď zomrel, bol v 3. štádiu syfilisu - bol úplne paralyzovaný, pohyboval sa len na nosidlách)
- dal ho zavraždiť cisár, mal veľké majetky a keďže zomrel ako zradca, majetky nepripadli rodine, ale novej rakúskej šľachte

- Švédi vtrhli do S Nemecka pod vedením Gustáva Adolfa, kt. podporovalo Franc. a Nizozem., jeho vojsko bolo neveľké, no dobre organizované a vyzbrojené, pozostávalo zo sedliakov, kt. doň boli povolaní na zákl. vojenskej povinnosti
- Gustáv Adolf zdokonalil spôsob boja pechoty, jeho vojaci vystrelili 3 razy, zatiaľ čo protivník len raz
- r. 1631 pri Lipsku porazil na hlavu Tillyho armádu
- na jar nasledujúceho roku zvíťazil Adolf znovu na r. Lechu, odtiaľ sa pohol do Bavorska a obsadil Mníchov; ohrozené bolo aj hl. mesto cisárstva Viedeň
- v chvíli krajného nebezpečenstva sa cisár po druhý raz obrátil na Valdštejna, kt. tentoraz požadoval právo vládnuť vo vš. krajinách, kt.

vydobyje a veľkú odmenu
- Valdštejn zhromaždil veľké vojsko, stretol sa s armádou Gustáva Adolfa pri Lutzene r. 1632; v tejto bitke bol Gustáv Adolf zabitý

Francúzsko-švédska vojna
- v r. 1635, keď už boli obe strany oslabené, sa kardinál Richelieu rozhodol zapojiť do konfliktu aj Franc. - Franc. vstúpilo do vojny na str. protestantských št. => náboženská vojna sa zmenila na politickú

1644
- začínajú sa mierové rokovania o ukončení vojny
- mestá: Osnabrick (so Švédmi) a Munster (s Franc.) - nemecké mestá, územie patrilo Vestfálsku

1648 - Vestfálsky mier
- 1. mier, kt. delí Európu (2. Viedenský mier, 3. Versaillský mier, 3. Postupimská konferencia)
- 30-ročná vojna nemá víťaza, skončila sa kompromisom = Vestfálskym mierom
- nezúčastnilo sa Angl. a Dánsko, netýkal sa Ruska
- najsilnejším št. sa stalo Franc. - upevnilo sv. pozíciu v Z Európe, odobralo časť území Svätej ríši rímskej, (dostalo časť Alsaska)
- aj Švédsko si sv. pozíciu upevnilo - presadili sa v Pobaltí a v obl. Severného mora, (dostalo časť Pomoranska ústím Odry, Labe a Vesery)
- na mape Európy vznikli 2 nové št.:
1. Švajčiarsko (predtým 13 kantónov, spojili sa a vytv. konfederáciu; vlastný snem, spoločné iba financie a politika)
2. Holandská rep.
- Habsburgovci - stratili sv. vplyv v Z Európe, ale upevnili si ho v str. Európe
- Svätá ríša rímska sa rozpadla na 296 drobných št., nerátajúc panstvá tzv. „ríšskych rytierov", v skut. tiež nezávislých (100)
- znamenalo to úplné víťazstvo kniežat nad cisárom, nem. kniežatá sa pomaly stali neobmedzenými pánmi a podľa vzoru veľkých európskych panovníkov sa obkolesovali nákladným dvorom, zaviedli si vlastné vojsko, potlačovali starú slobodu miest a neľútostne vykorisťovali sv. poddaných
- na čele Sv. ríše rímskej ostáva rímsky cisár, jeho moc však je iba formálna, nemohol o ničom rozhodovať, potreboval súhlas ríšskeho snemu

následok 30-ročnej vojny
- upevnili sa pozície Z Európy, str. Európa - nestabilná
- v str. Európe si sv. postavenie upevnili Habs., vo V poriadok nastolili Romanovci
- začína obd. nerovnomerného vývoja, urýchlenie vývoja Z Európy a spomalenie vývoja str. a V Európy
- od 17. st. v Z Európe - prevaha slobodných roľníkov nad poddanými
- V a str. Európa - nevoľníctvo, nerozvíjali sa tu manufaktúry (1. manufaktúra na Slov. - 18. st.)
- z českých krajín odišlo 50% obyv. a Habs. zaviedli nevoľníctvo, aby udržali prac. silu.

, | 20. března 2008
300 rokof po opici
, | 05. října 2009
tridsad rocna wojna trwala 30 rokof
Re: 300 rokof po opici
, | 25. ledna 2010
nebuc het
Re: 300 rokof po opici
, | 25. ledna 2010
ty nebuc het
Re: 300 rokof po opici
, | 25. ledna 2010
nie ty nebuc het
This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I've shared your site in my social networks! Language Of desire
cosmetic surgery, | 03. října 2015
This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I've shared your site in my social networks! Language Of desire..
cccam server, http://www.cccam.tv/ | 21. listopadu 2015
Bola to imperialistická vojna medzi dvomi koalíciami kapitalistických velmocí (centrálnymi mocnosťami a Dohodou) ...
I'm not a connoisseur in this sphere, still it would be very interesting for me to read your blog posts about it. This article is a bit out of date, hope I'll be able to find your recent posts
Marne. Postup Nemeckých vojsk bol zastavený a pohyblivá vojna sa zmenila na vojnu pozičnú.
Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this blog.
All you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job
i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job
הסעות בלונדון, | 28. května 2016
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
Ashar Seo
הסעות בלונדון, http://london03.com/ | 28. května 2016
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
Ashar Seo
spouse cheating, http://www.sk.com.sg | 04. června 2016
seo
Ashar Seo
spouse cheating, http://www.sk.com.sg | 08. června 2016
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post
Ashar Seo
fees for private detective, http://www.sk.com.sg | 13. června 2016
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
Ashar Seo
0800 call forwarding, http://0800-company.com/ | 19. června 2016
We've been with this for two main several years currently along with I'm able to currently discover people planning a little more forward using this sort of identification. I like our operate
Ashar Seo
free 0800 numbers, http://0800-company.com/ | 23. června 2016
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
activated charcoal to remove odors, https://www.play.fm/potatolean | 25. června 2016
If you love fashion and to be always stylish then you should check this out.Here are best fashionable dresses are waiting for you to be trendy.Thanks
Ashar Seo
FIB, http://fakeidboss.net | 11. července 2016
There are several advantages which these kinds of structures offer you. They light-weight and an easy task to assemble. Since they often can be found in panels, they are usually easy to build
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one
If you love fashion and to be always stylish then you should check this out.Here are best fashionable dresses are waiting for you to be trendy...
Each time I used to always check blog posts within the first hours in the break of day, because I like to get information increasingly more.
The Digital Centre, https://goo.gl/xndaed | 19. července 2016
Your blog provided us with valuable information to work with.Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
You’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff sexy club flyers
jackrobin
flyscreen, http://citizengo.org/en/signit/35809/view | 20. července 2016
I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! best stocks to day trade
On my website you'll see similar texts, write what you think. travel nursing companies
Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice.
jackrobin
I found it, http://pharmschoolingcali.polyvore.com/ | 21. července 2016
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one
jackrobin
I found it, http://pharmschoolingflorida.polyvore.com/ | 23. července 2016
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every
jackrobin
I found it, http://txpharmschooling.polyvore.com/ | 23. července 2016
I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! best stocks to day trade
ou are going to be astounded to discover that there are many internet websites online, exactly where a single can find custom-made defensive get more info
cccam server, http://www.sat-gold.com/ | 24. července 2016
This is very interesting, You are a very skilled blogger....
jackrobin
I found it, http://cainsmobilityillinois.polyvore.com/ | 24. července 2016
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.
fba grocery, https://www.edocr.com/user/sellamazonbusiness | 26. července 2016
I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
ou are going to be astounded to discover that there are many internet websites online, exactly where a single can find custom-made defensive get more info as example
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.
I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one.
seo consultants, https://www.slideshare.net/supremacyse5 | 16. srpna 2016
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs.
buy Instagram account, http://www.sameer5762.com | 17. srpna 2016
I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one.
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs.
I have been reading out lots of your articles and i can claim pretty nice stuff. I will make sure to bookmark your blog..
camry car covers
camry car covers, https://www.carcover.com/toyota/camry.html | 07. března 2017
The efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well..
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?