2. vlna slovenského realizmu (1900-1918)

Kategorie: Literatúra (celkem: 528 referátů a seminárek)2. vlna slovenského realizmu (1900-1918)

zákl. zn.:
- neidealizuje sa národná spoločnosť -> kritický prístup
- nezáujem o ? „kto má stáť na čele slovenského národa"
- záujem o rozvrstvenie slov. národa
- hl. záujem:
1. vnút. svet človeka = vykreslenie psychiky
2. sociálna situácia človeka
- patriarchálny úpadok
- už nie je silný záujem o zemianstvo

- zákl. metóda - kritika

- časopisy, pôsobenie spolku Detvan (1822) - čítali Tolstého, Zolu, Ibsena, Sienkiewicza
- časopis Hlas - prívrženci hlasisti, Martin - konzervatívne centrum, kritizovali jeho konzervativizmus
- časopisy: Dennica (Vansová), Prúdy
- 1909 - Zborník slovenskej mládeže - prispievali mladí literáti

- autori sa už neviažu na ústnu ľudovú slovesnosť
- ich výpoveď - subjektívnejšia

poézia
- zjednodušenie jazyka - gram. a jazyková zložka básne
- vnút. citový vzťah lyrického subjektu

dráma:
J. G. Tajovský - vytv. ľudovej drámy - živé charaktery, konflikty - reálne

- nezobrazovanie rozsiahlych obrazov zo života ale všímanie si životných detailov, vnútro človeka, nielen popis ale analýza skutočnosti

Božena Slančíková-Timrava (1867 - 1951)
- celý život prežila v 2 dedinkách: Políchno, Ábelová
- 1 rok navštevovala meštiansku školu v BB
- 1 roka robila spoločníčku Pauly Országhovej
- zopár rokov (po otcovej smrti) robila vychovávateľku v materskej škole - v Ábelovej
- nikdy sa nevydala
- 4 zákl. témy:
1. život dedinského ľudu
2. život vidieckej inteligencie
3. 1. SV a -> 1. št. Čechov a Slovákov
4. vnút. svet autorky + zaujíma postoj k dobovým témam
- ľúbostná téma nie sentimentálne, ale ironicky, satiricky

1. obd - 1893
o Za koho ísť
o Darmo
o Kandidát ženby
o Zvrchovaný čas
o Pomocník
- próza
- téma: ľúbostná tematika, lásku chápe ako zrkadlo, kt. odráža charakteristickú vlastnosť ľudí
- zaznamenáva tu sv. životnú skúsenosť
- krátke žánre, hlavné postavy 1, 2
- typický príbeh: láska, jej vzplanutie, vydaj

2. obd. - 1896
- zachytáva širšie životné úseky a zložitejšie medziľudské vzťahy z prostredia panskej spoločnosti = vidiecka inteligencia
o Na jednom dvore
o Mojžík
o Mocnár
o Márnosť všetko
o Ondro Hľonzo
o Ťapákovci (1914) - kritika jednoduchého dedinského ľudu

3. obd.
o Hrdinovia (1918) - novela
o Skon Paľa Ročku (1921)

Hrdinovia
- novela
- prvýkrát téma 1.

SV
- v tej dobe scenzurované
- 12 kapitol
- novela sa začína bubnovaním - ohláška vojny, končí sa vyhlasovaním mŕtvych
- praví hrdinovia: Štefan Širický - mladý podnotár, pacifista, nenávidí vojnu, no bojovať de - je to totiž jeho svätá povinnosť, zomiera pri záchrane nepriateľa
- antihrdinovia: Laci Baláň - notár, vykrikuje, ako treba ísť bojovať, no keď na neho padne rad, tak odpadne, podplatí doktora => nemôže ísť bojovať, lebo má choré srdce
- Anča Demákovie - jej muž je už mŕtvy, vždy to ľutovala, smútila, teraz je rada, lebo je pochovaný pri nej
- Zuza Pekovka - je zamilovaná do Ďura Matvejovie, no ten na ňu zabudne a berie si Anču; sirota, potom si vzala hrbáča, chlapa, kt. nikto nechcel, vš. ženám odvelili mužov, jej nie (mal hrb), berie vojnu ako zadosťučinenie - keď jej Anča vzala Ďura, nech ho teraz jej zoberie vojny; to sa aj stane, Ďura zastrelí nepriateľ pri pripaľovaní cigarety
- Liza Malinská - ľahkovážna, bezcitná, zamiluje sa do nej Širický, keď odchádza na vojnu, ide sa k ním rozlúčiť, no matka im to nedovolí (mala podobného manžela, ten jej utiekol do Ameriky)
- psychologizáciou vykresľovaná vojna

4. obd.
Skúsenosť (1902)
- autorka = Marína Majtanová - vnímavá, citlivá postava, žena, kt. sa ťažko podrobuje malomeštiackym spoločenským zvyklostiam
- pani Bukovičová = Hviezdoslavova sestra, maďarónka
- básnik Janor - autorka si s ním rozumie, + postava

o Všetko za národ (1926) - autorka = Viera Javorčíková
- pokúsila sa aj o divadelné hry:
o Chudobná rodina
o Páva
o Odpoveď
o Prekážky
- vytv. až 1150 lit. postáv (700 dedinských)

Jozef Gregor-Tajovský (1874 - 1940)
- nar. sa v Tajove
- otec - richtár, ľahostajný k národným veciam
- matka - pracovitá, vychovávala 10 detí
- dali ho vychovávať Štefanovi Greškovi - starý otec, získal od neho vš. morálne zásady a pravidlá
- už v zákl. škole vzdoruje maďarizácií
- študoval na učiteľskom ústave
- pôsobil ako učiteľ, maďarské deti po maďarsky, slovenské po slovensky - potretsaný dekanom
- strieda školy
- 1898 - Praha - ekonomická akadémia, spolok Detvan - zoznamuje sa tu s českou kult. a lit. (Jirásek, ovplyvnený i Čechovom a Gogoľom)
- pridáva sa k hlasistom - sv. práce uverejňuje v Hlase a Prúdoch
- po skončení štúdií - návrat na Slovensko
- po dedinách zbiera piesne
- za novinársky článok o útlaku = basa
- odchádza do Rumunska, aj sa manželkou (lit. m. Hana Gregorová)
- návrat na Slovensko
- redaktor Národného hlásnika - ľutuje to
- počas 1. SV - priamy účastník boja na ruskom fronte, návrat do vlasti ako kpt.
- keď r. 1939 nastupoval fašizmus vnútorne trpel
- zomiera v Tajove
- cez sv. diala kritika sociálnych pomerov = „hanobiteľ národa"
- najprv písal poéziu, no aj Vajanský ho upozornil, že na to nemá
- prvotiny:
o Omrvinky (1897) - zbierka čŕt, pálčivé ? prostého ľudu, chcel výchovne pôsobiť na čitateľa
o Z dediny (1897) - súbor čŕt

1. obd. - do r.

1904

- podáva nový obraz dediny, zaoberá sa sociálnymi problémami
o besednice: Maco Mlieč, Apoliena (1902 - 3) - predstavuje sa ako vynikajúci portrétista, retrospektíva

Maco Mlieč
- (podľa pohára na mlieko - mliečnika)
- rozprávačom je sám autor
- Maco Mlieč - stretol sa s ním na potulkách, starý 60 r. muž, fyzicky nepohľadný, no vnút. čistý
- Maco Mlieč prichádza k richtárovi a pracuje u neho ako sluha, po smrti jeho matky fyzický úpadok
- stará sa o kone, kravy a teľatá; pracoval iba za jedlo, ošatenie, tabak, alkohol
- Maco Mlieč zomiera, richtár mu vystrojí patričný pohreb

Apoliena
- príbeh slúžky, bitá sv. otcom => hluchá, v jednej rodine sa stará o deti, všetci si ju tam doberajú, na návštevu prichádza jej matka so sestrami, vypovedia ostatným, čo sa stalo => tí si ju začnú vážiť

2. obd. - chlebové obd. (1908 - 18)
o Mamka Pôstková (1908)
o Horký chlieb, Na chlieb, Mišo (1909)
o Zomrel Tomášik (1910)
- zaoberá sa sociálnou tematikou
- charakteristické je subjektívnejším rozprávaním
- silný kontakt so slabým jedincom - sociálne najnižšia trieda
- chcel zachytiť objektívnu taktiku doby - človek zneužívaný ako lacná pracovná sila
- tieto postavy morálne čisté, mravné, usilujú sa o to
- postavy slabé voči zlu a musia sa spoliehať len na sv. fyzickú a mravnú silu

Mamka Pôstková
- rozprávačom je bankár
- mamka podnikateľka prichádza do banky pre 3 koruny
- jej manžel - pijan, syn - obdobný ako otec = vykorisťovatelia
- syn sa oženil, otec zomiera = úľava
- synovi dávala peniaze, vyhodil ju, odsťahovala sa do komôrky
- morálna sila človeka

3. obd.
- Rozprávky z Ruska

4. obd.
- dráma:
o Ženský zákon (1900) - komédia
o Nový život (1901) - vážna hra
o Statky-zmätky (1909)
- jednoaktovky:
o Matka
o Tma
o Hriech
o V službe
- nesnaží sa moralizovať, snaží sa len kriticky poukázať na chyby v charakteroch
- vynikajúci kreslič charakterov - vynikajúci psychológ

Statky-zmätky
- táto hra sa začína na Vianoce, aj sa končí na Vianoce, vš.

časti sa odohrávajú cez nejaké sviatky
- Tomáš Kamenský (dcéra Zuzka), Jano Žavko (syn Ďurko), Ondrej Palčík (žena Mara, bezdetní), Žofa, Beta - rozvedená žena
- Palčíkovci navrhnú, aby Zuza a Ďuro sa vzali, bývali by u nich, pracovali by tam, neskôr by po nich zdedili majetok (už to sľúbili mnohým mladým ľuďom - zdierali ich, pracovali u nich)
- Zuza - pasívna, naivná, nevedela sa vzbúriť, nevedela sa pracovať, len pracovala
- Ďuro - nerád pracoval, lenivý, pasívny, behal za Betou = záletník
- všetci sú za to, aby sa vzali - len Tomáš nie - je proti, no oni sa vezmú
- o 1 roka sú všetci nahnevaní a nespokojní
- Zuza je nahnevaná na Ďura - záletník (Beta)
- Ďuro na Zuzu - chladná, nevie sa zabávať
- Palčíkovci - nikto tam nepracuje
- Zuza - odchádza k sv. rodičom - vzoprie sa, vydatá tehotná žena
- Ďuro si chce priviesť Betu, Palčíkovcom sľubuje, že bude viac pracovať, oni súhlasia
- prichádza Beta, no nič sa nemení - stále lenivosť
- Kamenskí sú nahnevaní, je to hanba pre Zuzu
- Beta a Ďuro chcú od Palčíkovcov, aby už na nich prepísali nejaký majetok, nesúhlasia => Beta odchádza domov, Palčíkovci nechcú Ďura za sluhu
- Ďuro chce, aby sa Zuzka k nemu vrátila, aj jej mama s tým súhlasí, no ona prekoná sama seba a k manželovi sa nevráti, rozhodne sa žiť sama s dieťaťom
- vykreslil reálne a kriticky charaktery jednotlivých postáv
- dynamika

- drámy s hist. tematikou:
- východiskom Tajovského - kresťanský humanizmus
- ľudový jazyk - kritické vykreslenie reality
o Smrť Ďurka Langesfelda - udalosti revolučných r. 1848/9, sleduje osudy slov. povstalca, učiteľa
o Blúznivci - tragický údel notára Messerschmidta pranierujúceho plané národovectvo
o Hrdina - „hlas" svedomia demobilizovaného vojaka Janka Mihálika, kt. sa stal hrdinom proti sv. vôli
- hry, v kt. prevažuje dokumentárna vernosť nad dramatickou nasýtenosťou

Ľudmila Podjavorinská (1872 - 1951)
- vl. m. Ľudmila Riznerová
- z chudobnej učiteľskej rod.
- len ľudová škola, dopĺňala si vzdelanie čítaním kníh lit. kritika Ľudovíta Riznera (jej strýko, požičiaval je knihy)
- lit. pôsobila v novinách a časopisoch + sociálna pracovníčka
- začala tvoriť ako veľmi mladá
o 1. besednica: Turecká svadba - mala len 15 r.
- prvá žena, kt. sv. práce zverejnila knižne: Z vesny života - zb. lyrických veršov, v duchu romantizmu
- epické básne:
o Na bále
o Po bále
o Prelud
- výrazne sa prikláňa k realizmu, mali úspech, meštiansky spoloč. život
- nepokračovala v realistickej tvorbe, ale písala romanticky - balady
- poviedky - realistické:
o Ondráš
o Žena
o V otroctve
- humoristické poviedky z dedinského života:
o Sokovia
o Na záletoch
o Pod svietňou
- pre deti a mládež (detstvo - plnohodnotná súčasť života), veršované rozprávky:
o Zajko Bojko
o Čin Čin
o rozsiahla poviedka: Baránok boží - sociálna próza pre deti
- vytv. umeleckú prózu a poéziu pre deti

Ján Čajak (1863 - 1944)
- vstúpil do lit. s tzv. druhou vlnou realist.

spis., no väčšina jeho próz nesie znaky začiatočného obd.
- zbierky ľudovýchovných poviedok:
o Tri rozprávky (1907)
o pred oltárom (1908)
o Suchoty (1910)
o Jožkova svadba (1913)
- záujem o životné prostredia dolnozemských Slovákov

Rodina Rovesných (1909, pod pseudonymom Aliquis, lat. Voľakto, Niekto)
- románový pokus
- problematika „stredných vrstiev"
- hmotný a mravný úpadok rod. bohatého obchodníka, zapríčinený predovš. zradou národných ideálov a odvrhnutím tradičných hodnôt slovenského života
x
- ideálny protiklad, vzostup mladého chudobného obchodného pomocníka, zaslúžene odmeneného práve za vernosť tomu, čo rod. Rovesných zradila
- učiteľ Pavel Poničan - prenasledovanie slov. inteligencie v predprevratovom obd. a zároveň nejedna autobiograf. črta.

nice
download font, http://www.woofont.com/ | 13. srpna 2015
Image going to receive a definite ensuring that I could attain his dad about offshore fishing expeditions round the weekends. I am hoping it's my job to don't get looted from the behave!
An introduction paragraph is crafted that states the opinion or your thesis. The main body of the essay in created including several detailed paragraphs that explain you’re opposing viewpoints with examples.
Everybody aficionado along with young children chance around the world an individual's special gain achievement additional along with considering numerous an individual where various to assist you shred fore rookies well-liked essential every-days ESP.
I prefer forms web site. Extraordinary write-up. It is extremely sincere, ladies along with males can learn even though facing a few may well learn.
, http://www.fest2016.net/ | 09. prosince 2015
This phenomenal web site will be very as an alternative. Internet sites trend will be very appropriate in addition to eye-catching.
nice post
Bellewoods, http://aboutbellewoods.com/ | 27. ledna 2016
Respect at any time working out when deciding to take these kinds of choice to talk about these kinds of, In the flesh i really do believe fervently with this certain aside from As i prefer understanding these kinds of matter.
There are various points I'm able to understand just after looking at your own superb write-up.
Really good article great work i really like your projects. Thanks. Retain expressing.
, http://www.bbmforpcc.com/ | 18. března 2016
I truly get pleasure from this article. The style on the town is very wonderful.
GOOD POST
unlock cell, http://unlockamobile.co.uk | 21. dubna 2016
Really your individual articles it is in reality generally outstanding in addition to My spouse and i like getting that will method.
nice post
droni professionali, http://www.hobbyhobby.it/ | 09. května 2016
Here is the intelligent web page. You have quite a lot know-how concerning computer systems this unique subject, thus a great deal consciousness.
nice post
cheap canvas, https://www.legacycanvas.com/ | 27. května 2016
Excellent and wonderful read! Your article is the best one I have learnt, and it has helped me. Keep doing that.
nice post
Oriental Massage St paul, http://amassagemn.com/ | 06. června 2016
That is a good program. The foundation has already helping so many people with the program.
The graphs are very impressive. These clearly illustrate the subject matter. Such kind of graphs is suitable for any research paper or study. Good job!
Almost everything are generally on where foundation productively synchronized together with ended up on where foundation pleasingly nice to seem.
The data, I'm sure some people are likely to be advantageous. Amazingly lucky to talk about this content as part of your. Enjoy your own up-dates.
Awesome POST!!! You have done a great job. I will definitely dig it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site.
The particular producing opposition focuses upon selling vital imagining, harnessing quality recipes similarly developing the particular ability's talents inheritances likewise ability s congenital inside little.
Appreciate it a great deal regarding publishing this kind of helpful particulars to anyone, besides hold on to publishing this sort of top notch articles.
Your website is actually great. I’ve book-marked your web site around my browser; I hope with upcoming times I’ll get more beneficial info from a site.
On the internet mastering is just not the particular component. Nevertheless soon after mastering your site I will be genuinely delighted.
I have read your article, I am very much impressed because you way of explanation quite good and very informative.
Wow! What a really good post this is. This post is too damn good. I really love it and the way you've composited your writing is just fabulous. Keep it up, mate!.
Absolutely great write-up on this crucial health details I love to examining your website and contains never dissatisfied myself personally. It's likely you have many sincerely exciting facts expressing.
You done certain good points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog.
There is no doubt about the best quality of this info which is very beneficial for all the visitors.
This is a fantastic alternative to medical and chemical treatments. Thanks for sharing this information here.
Favorite post having such an fantastic and useful informative content. Describing good blogging concepts as well as basics that are very much useful in skilled content writing as well.
I adore your internet site. Always been really information abundant.
Interesting post and I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about. Thank you so much.
raja
xender , http://www.xenderforpcapp.com | 11. března 2017
Excellent job very useful Remarkable
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?