1. sv. vojna v svetovej literatúre

Kategorie: Literatúra (celkem: 528 referátů a seminárek)1. sv. vojna v svetovej literatúre

Obraz 1. sv. vojny v svetovej literatúre

Anotácia:
Táto práca ponúka čitateľovi prehľad významných autorov a ich najzaujímavejších diel s tématikou prvej svetovej vojny. Porovnávame diela Peter a Lucia od Romaina Rollanda s Remarquovým Na západe nič nové. Obidve diela plne súvisia s prvou svetovou vojnou, ale aj napriek tomu sa výrazne odlišujú, a zároveň nádherne dopĺňajú.

Obsah: Anotácia..........................................................str.1
Obsah..............................................................str.1
Úvod...............................................................str.1
Prehľad autorov a diel
- Henri Barbusse............................str.1
- Ernest Hemingway......................str.2
- Erich Maria Remarque................str.3
- Romain Rolland..........................str.4
Porovnanie diel Remarqua a Rollanda...........str.5
Citáty..............................................................str.6
Bibliografia....................................................str.6
Záver..............................................................str.6
Úvod:
Materiál som čerpal z internetovej stránky referaty.sk- týmto sa chcem poďakovať tím, čo túto databázu informácií udržujú aktuálnu. Ďalej z učebnice Literatúry pre 3. ročník gymnázií, a z vlastných skúseností s niektorými dielami. Chcem poďakovať tvorcom internetu, otcovi, ktorý mi tento klenot moderného sveta doprial a mame, ktorá platí účty za elektrinu a telefonické pripojenie. Zo získaných materiálov sme vytvorili stručné biografie a prehľad diel autorov:

Prehľad autorov a diel:

Henri Barbusse(1873-1935):
Francúzsky básnik, publicista a prozaik. Študoval literatúru a filozofiu v Paríži, bol šéfredaktorom časpisu Je Sais Tout. 1914 - odchádza dobrovoľne na front, 1917 - spolu s Vailantom Couturierom založil A. R. A. C. (Association Républicaine des Ancies Combattans - Republikánske združenie frontových vojakov), 1919 zakladá s Rollandom hnutie a časopis Clarté, združujúci inteligenciu celej Európy. Spolu s R. Rollandom organizoval medzinárodné protivojnové kongresy.(V mene spolubojovníkov sa autor rozhodne organizovať medzinárodnú solidaritu proti vojne.
Najznámejšie dielo: Oheň
Hlavná postava: desiatnik Breton
V románe zachytáva obyčajný život vojakov.

Na začiatku - mierové scény, vojaci prichádzajú na front spoznávajú sa navzájom; nevedia do čoho idú. Vojna zobrazená v dvoch líniách:
1. bojové udalosti, ovzdušie zákopov, reakcie ľudí tvárou
v tvár smrti
2. všedné dni, prestávky medzi bojmi, nálady a rozhovory medzi
vojakmi, pocity sklamania, rozhorčenia na dovolenke pri
stretnutiach s obdivovateľmi vojny, aj v zákopoch pri
návštevách vojnových „tu- ristov “.
- Vrchol románu: drsné bojové scény, odpudzujúce obrazy ľudského
utrpenia a smrti, fyzické vyčerpanie a duševný rozklad, vášnivá
túžba najvyspelejších bojovníkov odstrániť vojnu.
Odsudzuje tých, ktorí ju vyvolávajú. Ďalšie diela: zbierka symbolistických básní Plačky, román Peklo, prozaické diela: My ostatní, Rozličné správy, Čo bolo, bude, Listy Henriho Barbusseho žene; eseje: Svetlo v priepasti, Nôž medzi zubami; reportáže: Kati, Hľa, čím sa stalo Gruzínsko, Rusko...

Ernest Hemingway(1899-1961):
Synom lekára, nadšeného, športovca a poľovníka, ktorý v synovi vzbudil záujem k prírode, lovu a športu. Po absolvovaní strednej školy sa stal novinárom. Ako reportér pre Kansas City Star pripojil sa 1918 k ambulantnej jednotke American Field Service vo Francúzsku, neskôr až do konca I. svetovaj vojny slúžil v Taliansku. Bol zranený, čo malo dostatočnú publicitu, lebo bol prvý Američanom zraneným na talianskom fronte. Od 1920 pracoval pre Toronta Star Weekly, 1921 sa oženil s Hadley Richardsovou, vzápatí ho Toronto Star vysiela ako zahraničného spravodajcu do Paríža. Ako novinár veľa cestoval po Európe a Blízkom východe, odkiaľ písal reportáže z bojov. Vo voľnom čase písal poviedky. Stal sa členom skupiny amerických expatriotov grupujúcich sa okolo Gertrudy Steinovej v Paríži. 1945 návrat do USA, potom žil na Kube (Havana). Bol príslušníkom tzv Stratenej generácie. V jeho dielach sa stretávajú romantické aj realistické prvky. Podielal sa na formovaní novodobého svetového románu. Jeho dielo sa opiera o autobiografické zážitky a skúsenosti. Hlavné postavy sú vo veľkej miere akoby odliatkom jeho povahových vlastností a jeho filozofického chápania života. Jeho prvé práce čerpajú zo života americkej spoločnosti. Jeho hrdinovia sú mužné typy, ktorí aj v nepriaznivých podmienkach nestrácajú ľudské hodnoty. Sú rozhodní, obetaví, sebavedomí, odhodlaní obetovať sa pre dobro veci.
Najznámejšie dielo: Zbohom zbraniam
Hlavné postavy: Frederick Henry
Catherina Barkleyová
Vyšiel približne v rovnakom období ako Na západnom fronte kľud.

Je to autorova vlastná skúsenosť zo života sanitnej jednotky na tal. fronte v poslednom roku 1. svetovej vojny. Mladý Američan Frederick Henry prichádza do Európy s ideálom spravodlivého boja. Dospieva k presvedčeniu o neľudskosti vojny. Zoznámi sa s mladou ošetrovateľkou Catherina Barkleyovou a keď mu hrozí zatknutie a smrť spoločne utekajú do Švajčiarska. Tu dochádza k tragickému zvratu rozvíjajúcej sa lásky keď Catherina pri pôrode zomiera.
Ďalšie, nevojnové diela: Zelené pahorky africké - z prostredia africkej prírody
Smrť poobede - zo športového prostredia, Starec a more- o nezdolnosti človeka v hraničných situáciach.
Vyvrcholenie Hemingwayovej tvorby - v tzv Španielskom období: román
Komu zvonia do hrobu - človek je súčasťou ľudstva a keď niekto zomrie akoby zomrel kúsok z každého z nás. Román napísal poporážke Španielskej vojny a vyjadril v ňom protest proti vojne, ktorá ničí individuálne i kolektívne šťastie. Erich Maria Remarque (1898 - 1970):
- vlastným menom Erich Paul Kramer
- ako osemnásťročný spolu so spolužiakmi z gymnázia odchádza na vojnu
- bol učiteľom, žurnalistom, ale nakoniec zostal pri písaní
- po úspechu svojho prvého románu (Na západe nič nového) sa presídlil do Švajčiarska (1933) ;V Nemecku zatiaľ jeho knihy verejne pálili a odňali mu nemecké štátne občianstvo
- 1933 do New Yorku, kde získal o niekoľko rokov americké štátne občianstvo; Po II. svetovej vojne žil v USA a vo Švajčiarsku, kde nakoniec zomrel.
Na západe nič nového (Na západnom fronte kľud)-román
Hlavná postava: Paul Bäumer
Myšlienka: Úvahy o nezmysle a príčinách vojny, ktorá priniesla smrť a utrpenie ľuďom, ktorí ju hneď na začiatku považovali za nešťastie.
Názov je odvodený od novinovej správy,v ktorej sa píše, že na západnom fronte sa nič nedeje, že je tam kľud, zatiaľ čo tam umierajú množstvá vojakov. Hlavným rozprávačom a zároveň hlavnou postavou je mladý Paul Bäumer, ktorý sa aj so svojimi spolužiakmi (gymnazistami) dostáva na front. Sú to však ešte len deti vsadené priamo do krvavých zákopov. Vládne tu iná hierarchia hodnôt, po čase sa im stáva škola smiešnou. Teraz je dôležité, na koho sa môžu spoľahnúť, kto vie zaobstarať proviant. Autor tu nepateticky, naturalisticky opisuje osudy skupiny nemeckých vojakov na západnom fronte.

Dielo sa končí tragicky - smrťou hlavnej postavy.
román Traja kamaráti
Hlavné postavy: Robert Lokhamp, Otto Köster, Gotfried Lenz
Dej románu nie je priamo situovaný do obdobia prvej svetovej vojny, ale následne za ňu do typickej nemeckej spoločnosti, kde sa pohybujú len obyčajný ľudia.
román Cesta späť
Koniec prvej svetovej vojny a armáda sa vracia späť do Nemecka. Vojaci - bývalí študenti sa nevedia prispôsobiť novým, zmeneným podmienkam (jeden z nich spácha samovraždu). Vo vojne boli všetci jeden celok - jedna uniforma. V mieri sa odkrývajú ich nedostatky, ale vládne tu ten, kto má vyššie postavenie. Kto je bohatý, zámerne sa vystatuje, dáva pocítiť ostatným svoje prednosti, hoci na vojne v zákopoch bol zbabelcom a držal sa radšej v ústraní. V mieri sú u iné kritériá hodnotenia človeka.
Ďalšie diela: Iskra Života, Čas žitia a čas umierania, Čierny obelisk, Noc v Lisabone, Nebo nepozná obľúbencov, Víťazný oblúk, Tiene v raji

Romain Rolland(1866-1944)
- vyštudoval históriu, venoval sa aj hudbe, prednášal hudobnú vedu na Sorbonne a aj sám komponoval
- celá jeho tvorba je preniknutá hudobnými motívmi, v niektorých prípadoch zachovával kompozíciu symfonických skladieb
- bojoval proti fašizmu a stretol sa s množstvom známych osobností; Ako odporca fašizmu odmietol Goetheo cenu za umenie a literatúru, ktorú mu udelila Hitlerova vláda.
- navštívil aj Prahu na pozvanie prezidenta Masaryka
Najznámejšie dielo: novela: Peter a Lucia
Hlavné postavy:Peter
Lucia
Peter bol odvážny a nenávidel vojnu, čím sa dostal do rozporu s bratom Filipom, ktorý sa na nej aktívne zúčastňoval, ale neskôr v nej už ani on nevidel také hrdinstvo… Peter bral život taký ako prichádzal a vojnu bral ako koniec svojho života. Keď mu oznámili, že na vojnu musí ísť - prestal sa učiť. Lucia mala len matku - vdovu bez prostriedkov. Mala rada umenie - maľovala, ale brala to ako východisko z núdze – kvôli financiám. Po zoznámení začali obidvaja opäť naplno žiť, radi sa rozprávali o budúcom živote, ale obidvaja si uvedomovali, že nabude taký aký si oni vysnívali. Lucia mala problémy doma - matka si našla priateľa, ktorý spával u nich doma. Celou novelou ich sprevádza smrť (pri ich zoznámení na stanici zomiera človek, ktorý spadol zo schodov, myšlienky na vojnu, bleskom zasiahnutý fiaker ...). Na záver diela sa dvojica odoberá na Veľký piatok do kostola na omšu kde sa zjaví vidina - malé ryšavé dievčatko - symbol smrti. Cez omšu podnikne nepriateľ nálet počas, ktorého spadne bomba aj na kostol a obaja v ňom zomierajú.

Autor v diele vychádza zo skutočnej udalosti - reakcia na bombardovanie kostola v Saint Germain počas veľkopiatočných bohoslužieb 20.9.1918 kde zomrelo 165 prevažne detí a žien.
Ďalšie, nevojnové diela: životopisné diela : O Beethovenovi
O Michelangelovi
O Tolstom
1904 -1912 - pracoval na románe Ján Krištof za ktorý dostal nobelovu cenu za literatúru- román rieka.
román: Dobrý člověk ešte žije román: Očarená duša
Napísal aj niekoľko desiatok divadelných hier.
Vybrané diela: drámy: Sv. Ľudovít, Víťazstvo rozumu, Danton, Vlci, Príde čas...;biografie: Beethovenov život, Hudobníci minulosti, Beethovenova veľklá doba tvorivosti, Michelangelo...

Porovnanie diel Peter a Lucia s Na západe nič nového:
Úvodom chcem povedať, že pri čítaní týchto kníh sa naozaj dozviete, ako to za 1. sv. vojny fungovalo, či už priamo na fronte, alebo v „teple“ domova.
Čo majú spoločné? Obdobie 1. sv. vojny, odovzdanosť voči okolnostiam, do ktorých sa neprávom dostala väčšina ľudstva. Hrdinovia nemali chuť zmeniť túto situáciu, hoci k nej pociťovali až živelný odpor. Skrývali sa do seba, do zákopov, do činov, do lesa, do lásky, do bordelu… A únik im poskytla len smrť.
Rolland bol v tomto období už vážený pán v rokoch, ktorý mal na krku aj Nobelovu cenu, pacifista, preto emigroval do Švajčiarska, aby tomuto besneniu unikol. Mal prirodzene inteligentný nadhľad(dá sa mať nadhľad tu?). Vytvoril dielo, kde sa na pozadí vojny formuje protipól k tejto zlobe- láska. A príde vždy, keď to najmenej čakáte: „…niekoľko krokov od neho, oddelené dvoma cudzími telami, stálo dievča, ktoré práve pristúpilo do podzemnej železnice. Sprvu videl z nej iba jemný profil pod tieňom klobúka, plavú kučeru na trochu pochudnutom líci, svetlo vrhnuté na ľúbeznej lícnej kosti, jemnú líniu nosa a zošpúlenej pery a pootvorené ústa, ktoré sa ešte chveli od náhlivej chôdze. Bránou jeho očí vstúpila do jeho srdca, vstúpila celá, a brána sa zatvorila. Hučanie zvonka stíchlo. Tíš. Pokoj. Bola tam.“1
Remarque odišiel na front v roku 1916, mal 18 rokov, život pred sebou. Jeho život sa skrátil na slovo vojna. Poznal, čo to znamená „o chlp“, čo vyjadruje slovo zákop, ako odistiť granát, zabiť. Poznali to aj hrdinovia jeho románu. Vedeli, že ich život sa môže skončiť v ktoromkoľvek okamihu. Strach zo smrti tak otupel, že keď boli 15 km za frontom, pripadalo im to tak bezpečné, že už o tom dokázali hovoriť, ba aj na to nemyslieť. Hranice správania a ľudských hodnôt sa tu posunuli. Veci normálne bežné sa tu zdali iba snom. Prednosť mali potreby- jedenie, alkohol, sexuálne ukojenie bolo asi to najviac, čo mohli dostať. Nijaká láska. Išlo sa cez úzky, intenzívny priestor.
Peter a Lucia mali v 1918 zhruba 16 rokov. Paul Bäumer 20. Boli mladí a aj mladí zomreli.
Peter pohŕdal svetom a predovšetkým vojnou a tými, ktorí za ňou stáli. Vojaci boli pre ňho falošní hrdinovia, chudáci. Jedným z nich bol aj jeho brat Filip- dobrovoľník.

No aj ten sa rýchlo zbavil pocitu, že toto mu prinesie zadosťučinenie. Akurát obaja pochopili, ako sa vzájomne odcudzili.Aj napriek tomu Filip vycítil Petrovu lásku, zakrytú zmätkom, čo sprevádzal jeho mladú nepokojom zmietanú dušu. Lucia mu priniesla oporu, vŕbu, priateľa… Keď bol s ňou víťazila v ňom láska. Synonymum pre pokoj, vášeň. Ochranná bariéra pred svetom- to je to, čo potreboval. Lucia pôsobila navonok pokojnejšie. Finančná situácia ju donútila maľovať obrázky- kópie. Bola osobitá, tak do nich vkladala kus seba, takže sa občas ani nepodobali na originály. Paulovi Bäumerovi sa trasoviská stali prechodným domovom. Jeho spolužiaci, teraz už spolubojovníci, rodinou. Každý mal v nej špecifické postavenie. Všetci boli priatelia, schopní sa pre seba obetovať, podeliť. Uvedomovali si, že aj keby nadviazali vzťahy s inými vojakmi, nedokázali by sa prispôsobiť. Držalo ich pokope vedomie, že sa chcú vrátiť a opäť viesť bezstarostný študentský život v mieri. Paul sa domov dostal cez dovolenku. Nepokoj sa mu do žíl dostával, keď si pripomenul, čo, koho nechal na fronte. Čo bude až sa vráti. Domov sa mu odcudzil. Starali sa o neho, dávali mu lásku. On ju zrazu nevedel prijať, nemal im čo ponúknuť, opätovať. Jeho matka je chorá- podľa môjho názoru je to najbeznádejnejšia vec na svete. Ku koncu dovolenky sa Paul vyjadruje: „Hryziem vankúš, zatínam prsty do železných tyčí na posteli. Nemal som sem nikdy chodiť. Vonku som bol často ľahostajný a bez nádeje- už nikdy nebudem môcť byť taký. Bol som vojak a teraz nie som nič, iba bolesť nad sebou samým, nad matkou, nad všetkým, čo je také bezútešné a bez konca. Nikdy som nemal chodiť na dovolenku.“2
Remarquove dielo je autobiografiou vydanou 10 rokov po skončení 1. sv. vojny. To je dosť dlhý čas, a predsa sa autor k tomu vrátil a naturalisticky opísal boje, smrť, beznádej, ktorá v mnohých vládla až po koniec ich dní. Peter a Lucia sa Rollandovi pravdepodobne iba prisnili(1920). Išlo o imagináciu podľa skutočnej udalosti- bombardovanie kostola na Veľký piatok 1918. Dvaja, ktorým je odobrané právo na lásku, láska nemá právo na vojnu, ľudia nemajú právo na lásku. Ľudia nesmú bojovať.

Citáty:
1Rolland Romain, Peter a Lucia, vydal Slovenský spisovateľ a.s. Bratislava, 1998, str.6
2Remarque Erich Maria, Nazápade nič nové, vydavateľstvo Smena Bratislava, 1977, str.108

Bibliografia:
-Rolland Romain, Peter a Lucia, vydal Slovenský spisovateľ a.s. Bratislava
-Remarque Erich Maria, Nazápade nič nové, vydavateľstvo Smena Bratislava
-referaty.sk
-prof. PhDr.

Viliam Obert, DrSc a spol., Literatúra 3, vydavateľstvo POĽANA s.r.o. Bratislava, 2001.

Nevertheless some people greatest numerous well-liked moderns believed specifics that you should produce benefiting from type or maybe different associated with predisposition technique.
Takes a numerous. You got a indeed a intelligent blog with s You similarly couch how to mass corporation's best bum it, obviously from the elect.
nice post
Attendance Software dubai, http://logitme.com/ | 28. září 2015
Hello, Satisfying perform, We now have surely e-book crucial these kind of websites on the other hand have got tips Were being turning into getting interval appropriately for the treatment method regularly.
Typically maybe end up being wonderful alternatively lots pertaining to supplying these kinds of brilliant assess.
, http://www.fest2016.net/ | 09. prosince 2015
Also, agency abdominal the the very next time Though my wife and i research some sort of web page, I am hoping so that it might create everyone far more content all about that.
nice post
german shepherd champions, http://heidelberg-usa.com | 28. prosince 2015
Self-esteem pertaining to paying out a number of time period due to this you could potentially problem these kinds of my own company is just definitely more than that could with the same as observing added implementing this kind of determined material idea. It is quite outstanding anybody.
In many instances attained that will much simpler intended for persons a great deal regards on the other hand certainly.
I've got to be able to give complete awareness of this type of an online web page... actually build anyone to acquire obtaining which could teaching! Self-esteem, really successful write-up.
I'm keen on this blog. Beneficial and very inspirational. Thanks a lot. It’ll help me a good deal.
We are simply just totally relishing the data. We are simply just book-marking as well as may also be tweeting this type of in an attempt to my very own, personalized lovers! Excellent site as well as great vogue.
good post
Adult Contacts, http://ukadultdatingsite.co.uk | 17. března 2016
The particular just to illustrate within this materials small business business presentation.
, http://www.bbmforpcc.com/ | 18. března 2016
nice post
Affordable Website Design, http://www.d4you.us/ | 01. dubna 2016
Superb along with great analyze! These types of doc is going to be smart alternative a specific Many people on the other hand incorporate qualified, offers triggered them being a smaller amount of an problem suited. Assist commence where.
nice post
phone unlocking, http://unlockamobile.co.uk | 09. dubna 2016
I would like to state until this web site truly persuaded me to do it! Appreciate it, great write-up.
Despite the fact that when i take pleasure in varieties getting satisfactory time period due to this you could potentially problem these kinds of assess course of action related to file.
nice post
Asian Massage Durham, http://emilymassage.com/ | 05. května 2016
By which produced all of us unfortunate for the lady appeared getting had at any time that will gets to that will right before age group.
Satisfying perform, We now have definitely digital book vital these sort of sites then again have tips Were being transforming into getting interim suitably for the treatment technique frequently.
nice post
yuneec, http://www.hobbyhobby.it/77-yuneec | 11. května 2016
These types of data characteristics different satisfying along with very useful rules in such a quite a few make a difference.
Think about we need to as a substitute preserve considerably more principles using this type of carry out.
Enjoyable write-up. As i realize some thing additional tricky concerning various web sites every day.
nice post
lie detector test, https://www.liedetectors-uk.com | 08. června 2016
Very nice post even i would say that whole blog is awesome. I keep learning new things every day from post like these. Good stuff!
The information, I truly do think most people are typically helpful. Considerably fortuitous that you can struggle the data having your complete. Expect to have your up-dates.
nice post
lie detectors uk, https://liedetectortest.guru/ | 23. června 2016
This is certainly excellent to discover where in the long run, they put together this type of technology.
Any person generally surely find made this kind of site genuinely stage this is look starting up in addition to vital.
This post really made my day. You can’t imagine just how much time I had spent because of this information! Thanks.
The particular accuses againsts proxys submitted by means of an individual from the weblog tend to be unpretentious helpful for me! My partner and i was ready for this systematic moderns sales info to get a need to have organise.
This article has some great and useful information about this subject. Thank you for sharing it in an easy to read and understandable format.
If you are opting for finest contents like me, simply pay a try this website every day as it presents feature contents, many thanks.
I've got only book-marked this website with regard to upcoming reference.
I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
That's absolutely a huge wheels. I think that is use for one big & extreme job. Heavy machinery indeed. Thanks a lot for the share in here.
This fabulous website can be extremely useful data personally privately as well as instruction.
Thank your with regard to share. I hope you will definitely share once more.
I have read your article, I am very much impressed because you way of explanation quite good and very informative.
The quality information you offer to your visitors for this blog. I will bookmark your blog and have my friends check up here often.
Really great post, Thank you for sharing This knowledge.Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place.
Great! Thanks for your documents, its been very helpful. Thanks again for sharing your information.
I am pleased to read your post. I was searching for the related topic you discussed in there. Good job. All the best.
raja
xender , http://www.xenderforpcapp.com | 11. března 2017
Excellent job very useful Remarkable
I would like to say thank for sharing this great article. We can’t get this kind of information.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?